Centrálna Banka Kanady

Skutočne sme si takí istí, že Kanada je na tom inak? Od: “Stephen Johnston”

Politika nulových úrokových sadzieb (ZIRP), ktorú vykonáva Bank of Canada (BOC)môže mať také isté dramatické následky pre FIRE sektory (financie, poisťovníctvo a nehnuteľnosti), ako mala pre USA. Skutočne niekto verí, že nehnuteľnosti fungujú v Kanade na iných princípoch? Vyprodukujeme v nasledujúcich 20 rokoch o 70 miliónov barelov ropy denne viac? Nájdeme v nasledujúcich 20 rokoch

[ Čítaj viac ]

Centrálne banky v roku 2010 – Kakofónne zvuky únikovej skladby od “Northern Trust Company”

Centrálne banky po celom svete začali synchrónne hodnotenie aby si utvorili obraz o finančnej panike, ktorá začala v lete roku 2007. Ako sa blížime k jej tretiemu výročiu, centrálne banky prezentujú s odlišnými ekonomickými a trhovými ukazateľmi to, že situácia si žiada odchýlku od vtedy stanoveného kurzu. Tieto požiadavky uvádzajú, že neurčitosť minulých troch rokov

[ Čítaj viac ]