centrálne bankovníctvo

Koniec sveta – Čoho sa obávam? Od „GE Christenson“

Svet neskončí 21. decembra 2012 a ani v dohľadnej dobe. Myslím, že Mayský kalendár uvádza koniec veľmi dlhodobého cyklu, ktorý má pozvoľný dopad na svet, rovnako ako ostatné dlhodobé cykly, ktoré prinášajú významné, ale postupné zmeny. Prírastky a úbytky slnečného výstupu (v dlhodobom cykle) môžu vytvoriť doby ľadové alebo obdobia sucha, ktoré pomaly a postupne

[ Čítaj viac ]

Vysvetlenie centrálneho bankovníctva verejne vzdelaným Od: “Jeff Berwick”

Nerozumiete ekonomike? A čo i len pri jedinej myšlienke na ňu sa vám krížia oči? To je presne to, čo chcú. Vláda, ktorá je nahraditeľná, vyvíjala po dekády koncentrované úsilie, aby ekonomika znela tak zložito, ako to je len možné. Dôvod? Vedia využiť vašu predprogramovanú ignoráciu ako verejne „vzdelaných,“ aby vás manipuláciou ekonomiky zmiatli vo

[ Čítaj viac ]