ceny bývania

Realitná bublina je späť Od: “Karl Smith”

Cullen Roche sa obáva, že by mohlo dôjsť  k odchýleniu trajektórie cien bývania od praktických predpokladov. Výnosy z nehnuteľností nie sú raketovou vedou. Z dôvodu, že tvoria podstatnú časť spotrebiteľskej bilancie, výnosy zvyknú byť úzko späté s rastom miezd. Rast miezd, je podľa definície úzko spätý s mierou inflácie. To vysvetľuje, prečo je dlhodobo historický

[ Čítaj viac ]

Trh nehnuteľností USA v zlate “Adrian Ash”

Inflačná alebo deflačná depresia, je to ako dlhý boom dostupných hypoték, ktorý sa nikdy nestal…  Blíži sa trh s nehnuteľnosťami v USA ku svojmu dnu? Pri cene oproti zlatu to môže byť pravda.  Pri páde ceny nehnuteľností a dvojitom zhodnotení zlata, ktoré ešte viac posilovalo od roku 2006, je priemerná cena domu v USA niekde

[ Čítaj viac ]