Čierna labuť

Nedostatok potravín vo svete a Arabská jar od “Richard Mills”

Všeobecne platí, že najúspešnejší muž v živote je človek, ktorý má najlepšie informácie. V roku 1798, 32 rokov starý britský ekonóm Malthus anonymne publikoval “Esej o princípe populácie”, a v nej argumentoval, že ľudská populácia rastie geometricky (1, 2, 4, 16 atď.), zatiaľ čo zásobovanie potravinami rastie aritmeticky (1, 2, 3, 4 atď.). “Sila obyvateľov

[ Čítaj viac ]