Club Med

Európa nemôže poraziť bublinu, hriechy minulosti a budúce dlhy

PROBLÉM BUBLINY Nebojte sa bubliny, hovorí Paul Krugman a jeho prívrženci, no Európa sa zaoberá iným druhom bubliny. Nazvime to Bublinová Politika. Nepoužiteľná Federálna Európa s jednotnými peniazmi, ktoré nikto nechce. Bublináči hovoria, že záplava peňazí, ktorá sa nalieva do globálnej ekonomiky svetovými centrálnymi bankami je dobrá, vyskúšaná cenami aktív niekoľkých druhov, najmä akciami a

[ Čítaj viac ]