cyklus

Nežijeme vo svete nedostatku

Jeremy Rifkin dlho zdokonaľoval umenie, tak že spojením dvoch a dvoch dostane päť. V roku 1980 vyhlásil, že entropia znemožnila to, aby existovala slobodná ekonomika, a preto Rifkin dospel k záveru, že štát potrebuje plán a spustiť tieto veci. Akoby štát zvíťazil nad druhým termodynamickým zákonom môžeme len hádať. Neskôr vyhlásil, že nová “vodíková ekonomika”

[ Čítaj viac ]

Trhové extrémy sú dobrá vec Od: “Gary Tanashian”

Trhové extrémy sú dobrá vec (Biely papier o veľkých, negatívnych prelomových bodoch) (z angl. orig. ‘White Paper’, ktorý opisuje vládnu alebo inú úradnú správu s informáciou alebo návrhom na riešenie problému.) Ak radi špekulujete, momentálna extrémna situácia na širšom akciovom trhu a na trhu so zlatom (náhle poklesy cien uprosted rastu vytvárajúce znepokojenie, že rast

[ Čítaj viac ]

Inflačné ciele zlyhajú – svet uviazne v deflačnom super-cykle

Pravé bohatstvo sa znižuje Japonsko vyšlo so svojim dlho očakávaným 2% inflačným cieľom a s programom na devalváciu meny, ktorý je ale odsúdený na neúspech. Nepodarí sa ako všetky tie vládne a centrálne plánované, menové devalvačné programy, pretože jeden bod, ktorému nikto nechápe je, že celý svet je v strede 25. ročného super-deflačného cyklu, lebo

[ Čítaj viac ]

Dokonalá búrka v Kondratieffovej dlho vlnnej zime od “David Knox Barker”

Padajúce svetové akciové trhy, nedodržovanie dlhových záväzkov, nadprodukcia, padajúce ceny, prudko znížené úrokové miery, znižovanie svetového dlhu a jasná nevyhnutnosť pre rozpočtovú striedmosť, to sú všetko klasické sily, ktoré sa prejavujú ako dlhá vlna a teraz pracujú na plné obrátky, vytvárajúc perfektnú búrku v Kondratieffovej dlhej vlne zimy. Iba teória dlhých vĺn vysvetľuje ekonomické a

[ Čítaj viac ]

Zlato v časoch inflácie a deflácie od “Fred Sheehan”

Nasledujúci text je stručný náhľad z článku “Gold and the ‘Flations,” publikovanom v apríly 2005 Gloom, Boom & Doom Report. O zlate sa dnes všeobecne hovorí,  že funguje ako zabezpečenie proti inflácií. Mohli by sme sa teda posunúť ešte o krok ďalej a konštatovať, že jednotka zlata nakúpi konštantný košík surovín, keď sa ceny stále

[ Čítaj viac ]