dane OECD

Ako veľmi sú zdaňované príjmy po celom svete: 2007 vs. 2014

Dane z príjmov sa naozaj líšia po celom svete. OECD nedávno zverejnila správu, kde porovnává daňové zaťaženie príjmov vyspelých svetových ekonomík. OECD sa v tejto správe zaujímala o “daňové zaťaženie” príjmov fyzických osôb. OECD vypočítala priemerné daňové zaťaženie pre rôzne typy rodín v každej z 34 krajín OECD. Bližšie sa pozreli na to, ako sa

[ Čítaj viac ]