daňový zákon

Koniec sveta – Čoho sa obávam? Od „GE Christenson“

Svet neskončí 21. decembra 2012 a ani v dohľadnej dobe. Myslím, že Mayský kalendár uvádza koniec veľmi dlhodobého cyklu, ktorý má pozvoľný dopad na svet, rovnako ako ostatné dlhodobé cykly, ktoré prinášajú významné, ale postupné zmeny. Prírastky a úbytky slnečného výstupu (v dlhodobom cykle) môžu vytvoriť doby ľadové alebo obdobia sucha, ktoré pomaly a postupne

[ Čítaj viac ]