deflácia

Éra oddlžovania od “J. Mauldin”

Vo svojej novej knihe, Éra oddlžovania: Investičné stratégie pre desaťročie slabého rastu a deflácie, vydanej nakladateľstvom John Willey&Sons, Dr A. Gary Shilling predkladá dôkazy slabého ekonomického rastu a deflácie, ktoré môžeme očakávať počas mnohých nasledujúcich rokov, a tak isto predkladá investičné stratégie vyplývajúce z tejto predpovede – 12 sektorov, ktorým sa vyhnúť alebo sa ich

[ Čítaj viac ]

Nepriateľ nie je deflácia, ale zlá ekonómia od “Gerard Jackson”

Podľa Alana Blindera „v súčasnosti nie je problém inflácia, ale deflácia“. Jeho kolega Bernanke stiahol diskontnú úrokovú mieru na nulu, zatiaľ čo bezprecedentne zvýšil menovú bázu v ekonomike. Očividne mu to nestačilo a teraz chystá prekvapujúcu $2 biliónovú menovú expanziu – a Blinder sa obáva deflácie! Ako väčšina súčasných ekonómov ani Blinder nevie čo vlastne

[ Čítaj viac ]

Americký dolár je odsúdený na zánik od “Puru Saxena”

Úspornosť  a šetrenie buďte prekliate – tak v tejto kategórii sa Ben Bernanke zapíše do učebníc dejepisu ako jeden z najväčších tvorcov peňazí, akí kedy kráčali po tejto planéte! Na poslednom zasadnutí  FOMC (Komisia pre federálny otvorený trh) Federálne Rezervy garantovali druhé kolo kvantitatívneho uvoľňovania. Veď čo tam po závratných deficitoch a zdrvujúcom dlhovom schodku…

[ Čítaj viac ]

Zlato v časoch inflácie a deflácie od “Fred Sheehan”

Nasledujúci text je stručný náhľad z článku “Gold and the ‘Flations,” publikovanom v apríly 2005 Gloom, Boom & Doom Report. O zlate sa dnes všeobecne hovorí,  že funguje ako zabezpečenie proti inflácií. Mohli by sme sa teda posunúť ešte o krok ďalej a konštatovať, že jednotka zlata nakúpi konštantný košík surovín, keď sa ceny stále

[ Čítaj viac ]

Deflácia nikdy nemala šancu od “Toby Connor”

V poslednom čase veľa počúvame o Kondratieffovych cykloch, super cykloch Elliotovej vlny, konci sveta, deflácii, deflácii, deflácii. To čo priaznivci deflácie nedokážu vziať na vedomie je že v čisto nekrytom monetárnom systéme deflácia nie je nevyhnutnosť, ale voľba. Povedané jednoducho, pokiaľ je vláda ochotná obetovať vlastnú menu, nie je absolútne žiadna šanca aby sa deflácia

[ Čítaj viac ]

Mustard Seeds for Deflation: The Deflationary Cycle Full Monty Part II. “J.D. Rosendahl”

deflation – deflácia, pokles ceny deflationary cycle – deflačný cyklus mustard seeds – horčicové semená, tu ako biblická parabola: z najmenších semiačok vyrástol strom, ktorý uživil všetky vtáky v okolí à tento článok je o základných prvkoch, ktoré môžu spôsobiť deflačný cyklus full monty – britský slang : všetko, čo je nutné, vhodné alebo možné

[ Čítaj viac ]

Už tam budeme? od “John Mauldin”

„…[tieto ekonomické podmienky] boli vyvolané opatreniami ktoré väčšina ekonómov doporučovala ba priam nástojila na tom aby ich vláda presadila. Vskutku máme momentálne dôvod byť hrdí: spôsobili sme zmätok v rámci svojej profesnej náplne.” Friedrich August von Hayek, prejav na odovzávaní Nobelovej ceny 2010 (1974). Tí z nás ktorí niekedy zobrali malé deti na dlhý výlet

[ Čítaj viac ]

Odhaľujeme tajomstvo deflácie od “Puru Saxena”

Veľa popredných ekonómov definuje defláciu ako pokles celovej cenovej hladiny v rámci ekonomiky. Aby sa fakty ešte vyostrili, používajú vysoko manipulovateľné údaje ako infláciu, ako základný stavebný kameň. V prípade, že vysoko sledovaný index spotrebiteľských (CPI) a index výrobných cien (PPI) vykazujú mierny rast, títo ľudia sú šťastím bez seba, lebo podľa nich zažívame miernu

[ Čítaj viac ]

Je depresia skutočne ukončená? “Van R. Hoisington a Lacy H. Hunt”

Reálne HDP sa zlepšilo pre štyri po sebe idúce štvrťroky, hoci nevyhovujúcim tempom, ktoré nasledovalo prudký pokles ekonomickej aktivity v predchádzajúcom roku a pol. Obdivuhodné zotavenie sa dostavilo v obchodných predajoch a priemyselnej produkcii. Zodpovednosť za určenie dátumov kontrakcií a expanzií v americkej ekonomike má Národný úrad ekonomického výskumu (NBER – National Bureau of Economic

[ Čítaj viac ]

Čo ste vždy chceli vedieť o zlate * “Antal E. Fekete”

Nasleduje prepis rozhovoru, o ktorý požiadal jeden zlatu priaznivo naklonený hedge fond. Otázka: Profesor Fekete, ste známy ako neochvejný zástanca návratu zlatého štandardu. Avšak, ekonómovia hlavného prúdu hovoria, že zlatý štandard nie je praktický a bojujú s touto myšlienkou všetkými zbraňami, ktoré majú k dispozícii. Ako reagujete na ich kritiku?  Odpoveď: Hovoriť, že zlatý štandard

[ Čítaj viac ]