Deloitte

Roboty a technológie ohrozujú 10 mil. pracovných miest v Británii

Pokrokmi v technológiách sú na najbližších 20 rokoch ohrozené milióny britských pracovných miest. Pokroky v technológii, automatizácií a robotizácií v nasledujúcich 20 rokoch spôsobia významný posun na trhu práce vo Veľkej Británii, kde jedna tretina (35 percent) existujúcich pracovných miest v celej Británii je v ohrození a budú nahradené. S týmito tvrdeniami prišla štúdia zverejnená

[ Čítaj viac ]