depresia

Po finančnej kríze sme boli všetci Keynesiáncami – ale nie dosť dlho – Joseph Stiglitz

Možno že Eurozóna zase rastie, avšak každopádne hospodárstvo, v ktorom príjmy väčšiny ľudí sú pod hranicou z pred roku 2008 je stále v recesii. Keď sklolabovala veľká americká  investičná banka Lehman Brothers v roku 2008, čo vyvolalo najväčšiu svetovú finančnú krízu od čias Veľkej hospodárskej depresie, nastala zhoda v tom čo túto krízu vyvolalo. Nafúknutý

[ Čítaj viac ]

Celé je to všetko o dlhu

Ak si niekto myslel, že americký životný štandard bol o tom ako tvrdo Američania pracovali, ako rástla ich produktivita práce, a ako im technologické inovácie zjednodušovali život nemôžme ho obviňovať, že žil v ilúzií za ktorú by nezaplatil. Tento graf ukazuje, že najväčši prispievateľ rastu HDP poťažmo aj rastu na akciovom trhu je založený a

[ Čítaj viac ]