dezintegrácia

Riešenie dlhu v Európe – Pochopenie EÚ. Od: „Larry Cyna“

Aktuálna dilema Grécko pokračuje vo svojich reštrukturalizačných pokusoch s občianskym nepokojom, Španielska nezamestnanosť naďalej rastie na neskutočne vysokú úroveň a Francúzsko je pod nátlakom rozbúrených pracujúcich. Príkladom úsilia o vyžmýkanie každého zdroja, a tým dosiahnutie vyšších príjmov, bol návrh v Maďarsku koncom minulého roka. Maďarsko sa snaží získať Číňanov? Zákonodarcovia Maďarska, člena Európskej únie, navrhli

[ Čítaj viac ]