Fed

Bernankeho super-moc “Jeff Miller”

Tento článok poukazuje na extrémnu moc šéfa Fedu – moc, ktorú sme nepoznali doposiaľ!  Niekoľko týždňov dozadu som urobil výskum – no nie na základe skúmania dát, ako je robená väčšina výskumov na Wall Street – no na základe istej hypotézy. Teraz môžeme odhlaliť šokujúce výsledky. Na lepšie porozumenie zmyslu tohto výskumu, začnem s určitým

[ Čítaj viac ]

Prečo plány FEDu na QE3 sú hotovou záležitosťou?

Keď zákonodarcovia vo FEDu končili svoj dvojdňový míting, iba na jedinú otázku chceli investori odpoveď: Aké sú plány FEDu s tretím kvantitatívnym uvoľňovaním? Dovoľte mi odpovedať vám na túto otázku: Tretie kvantitatívne uvoľňovanie je hotová záležitosť  – aj keď predseda FEDu Ben Bernanke a spol. to nazývajú inak. Vysvetlím… 2,3 biliónov… a viac Od decembra

[ Čítaj viac ]

Bankové rezervy, Ponuka peňazí, a Dlhodobá zmena v úveroch “Steve Saville”

Bankové  rezervy a ponuka peňazí. Vzťah medzi bankovými rezervami a ponukou peňazí je vo veľkej miere zle chápaný. Niektorí analytici veria, že Fed určuje ponuku peňazí vykonávaním kontroly nad rezervami amerického bankového systému ale ako vysvetlíme, takýto pohľad je správny len čiastočne. Iní analytici veria, že ak nie sú komerčné banky spoločne schopné alebo ochotné

[ Čítaj viac ]

QE2 – Mýt odolný faktom: 5% nárast peňažnej zásoby nespôsobí hyperinfláciu “Bob McTeer”

Druhé kvantitatívne uvoľňovanie (QE2) sa tento mesiac schyľuje ku koncu a s odstupom času, odkedy začalo zaplavovať trhy novo vytlačenými peniazmi, spravilo z hyperinflácie a kolapsu dolára nevyhnutnú záležitosť. Ale ešte predtým. Čo sa skrýva pod 5 percentami? 5 percent je najnovší odhadu nárast M2 peňažnej zásoby od Mája 2010 do Mája 2011. Anualizovaná  M2

[ Čítaj viac ]

Tri otázky o svetových prírodných zdrojoch “Frank Holmes”

1. otázka: Ako dnes úrokové sadzby ovplyvňujú ceny komodít? Odpoveď:  Kúzelným číslom pre reálne úrokové sadzby je 2 %. To znamená, že si môžete zarobiť viac ako 2 percentá na účet Ministerstva financií USA po znížení o infláciu. Náš výskum ukázal, že komodity majú tendenciu reagovať pozitívne, keď sú sadzby nižšie ako 2 percentá.  

[ Čítaj viac ]

Oslabí sa pozícia zlata a striebra, ak sa v USA a Eurozóne zvýšia úrokové sadzby? od D. W. Phillips

Všetci máme tendenciu načúvať rôznym štatistikám a akosi podvedome veríme, že práve ony riadia monetárny systém. Problémom je, že väčšina štatistík stojí na jalovom základe. Jasné, mali by sa zakladať na merateľných hodnotách, ale mnohé sú štruktúrované spôsobom, ktorý ignoruje základné ekonomické pravidlá. Jedným z príkladov sú štatistiky o úrokových mierach. Je to totiž príliš

[ Čítaj viac ]

Ďalšia bublina, ktorá zničí svet? “Clif Droke”

V roku 1931 finančný spisovateľ a autor Garet Garrett napísal dnes už klasickú knihu: „Bublina, ktorá zruinovala svet“. Garrett tvrdil, že Veľký Krach v roku 1929 bol spôsobený monetárnou politikou Federálneho rezervného systému (FED). O osemdesiat rokov neskôr sa formuje ďalšia Fed-om indukovaná kríza, ktorá, ak jej to bude umožnené, hrozí tým, že opätovne vrazí

[ Čítaj viac ]

Bernakeho prázdne reči vytvárajú príležitosť “John Browne”

Keď predseda Fed-u  hovorí verejnosť by mala počúvať, a donedávna tak aj robila. Teraz sa však Bernakeho postrehy na jeho historicky prvej tlačovej konferencii stretli s vlnou skepticizmu. Napriek tomu, že mnohí charakterizujú jeho vystúpenie ako „závažné“ a „suverénne“,  vo väčšine úsudku schopných Američanov zanechalo veľmi odlišný dojem. Zbežný  pohľad na ohlasy na túto udalosť

[ Čítaj viac ]

Historické ozveny: Komunikácia FEDu v dobách pred blogom…

Federálny rezervný system používal v priebehu rokov veľa spôsobov v komunikácii o úlohe, ktorú zohráva pri podpore stabilných cien, plnej zamestnanosti a finančnej stability. Súčasné komunikačné nástroje zahŕňajú nové tlačové konferencie jeho predsedu, prejavy prezidentov banky, verejné internetové stránky, ekonomické vzdelávacie programy, lokálne iniciatívy, publikácie a blogy ako je tento. No pred deväťdesiatimi rokmi boli

[ Čítaj viac ]

Bernanke: Cigán alebo génius? “Dock Treece”

Odkedy sa Ben Bernanke v roku 2006 stal šéfom FEDu neprestáva konať akcie, ktoré sú nepopulárne a zlé pre americkú ekonomiku. Jeho monetárna politika je otrasná, zlyhal pri zotavovaní ekonomiky po 2008 a jeho postoj pri pomoci bankám bol nezmyselný, anti-kapitalistický a nesmierne neobľúbený.  Bernanke udržuje nízke úrokové  miery od úverovej krízy a minulý týždeň

[ Čítaj viac ]