HDP sveta

Globálna recesia môže prísť oveľa skôr, ako si niekto myslel

V utorok akciové trhy po celom svete rástli na základe správ, že Trumpova administratíva príde s oneskorením zavedenia niektorých nových ciel v Číne, ktoré oznámila začiatkom tohto mesiaca. Len o deň neskôr však svetové akciové trhy čelili náročnému odpredaju z dôvodu neustále sa zhoršujúcich ekonomickým údajov v Európe a Ázii a ďalším inverziám výnosovej krivky.

[ Čítaj viac ]

Tento obrázok vysvetľuje zloženie celosvetovej ekonomiky

Tento nový obrázok ponúka fascinujúci pohľad na celosvetovú ekonomiku. Mapa predstavuje podiel každej krajiny vzhľadom k veľkosti svojho nominálneho hrubého domáceho produktu, typu HDP, ktorý nie je upravený o infláciu. Čím väčšia je plocha, tým väčšia je veľkosť ekonomiky. Každá oblasť je rozdelená do troch sektorov – služby, priemyseľ a poľnohospodárstvo – čo sú hospodárske

[ Čítaj viac ]