inflácia

Ako môže súčasne inflácia a deflácia pokojne existovať

V diskusii o tom, či ekonomika vykazuje inflačné alebo deflačné tendencie, som zistil, že veľa, skutočne mnoho pozorovateľov býva zmätených tým, že meriame ceny v dolároch, ktoré samy o sebe podliehajú zmenám v relatívnu hodnotu spôsobenú ponukou a dopytom. To nám pomáha zabudnúť na doláre ako na merné jednotky. Len preto, že sa hovorí, že

[ Čítaj viac ]

Súkromný sektor si opäť požičiava – a to nie je dobré

Už od roku 1980 nás americká politika presviedča požičiavať si, tak veľa ako je možné a na všetko čo si len pomyslíme. To výborne fungovalo až do roku 2008, keď vlastníci nehnuteľností, spotrebitelia a podniky dosiahli svoje limity a zadlžený súkromný sektor začal požadovať nové pôžičky. A ďalšia veľká kríza bola na obzore. Ale namiesto

[ Čítaj viac ]

Prečo je koncoročná prognóza na Wall Street hlúposťou

Je obdobie prognózovania. Prinajmenšom je to prípad pre Wall Street, ktorý každý rok zhruba v tomto čase vidí kryštalizovanie predpovedí na rok dopredu. Dosiahol sa bod, kedy každá investičná banka, výskum, a správca aktív si kladú za otázku, a predpovedá čo nás čaká. Tí potom pôsobia ako mediálna kačica, 24/7 a webový svet sa vrhá

[ Čítaj viac ]

Revolučná francúzska cesta k hyperinflácii

Každý, kto dnes hovorí o hyperinflácii je považovaný za pastiera, ktorý kričí „Ide vlk!”, no keď sa vlk skutočne objaví, oneskorené upozornenia pomôžu len málo, aby stádo ostalo v bezpečí. Súčasná stratégia FEDu je zrejme čakať na významnú cenovú infláciu, ktorá sa objaví v indexe spotrebiteľských cien a potom zakročiť. História nám hovorí, že inflácia

[ Čítaj viac ]

Ako bolo deväť krajín svedkom premeny inflácie na hyperinfláciu

Obdobia hyperinflácie sa objavili už niekoľkokrát počas minulého storočia – presne 55.krát – keďže svetové ekonomiky experimentovali s ľubovoľnými menami, ktoré mali plnú podporu a dôveru vlád, keďže ich vydávali. V časoch, keď sa viera a dôvera stratila – vlastníci nestabilných mien skončili s prázdnymi rukami v krajinách po celom svete. Toto je prípad, ktorý

[ Čítaj viac ]

Slovník: Čo je to inflácia? Vystvetlenie

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu

[ Čítaj viac ]

Celosvetová inflácia: Centrálnym Bankám sa nedarí VP

  Celosvetová inflácii sa v posledných mesiacoch príliš nezmenila. Ako celosvetová ekonomika pomaly rastie, zdá sa, že miera inflácie zostáva na nezmenenej úrovni. V skutočnosti, miera inflácie v mnohých z najväčších ekonomík sveta spomaľuje. Posledné výsledky z  USA, Číny, Veľkej Británie a HMÚ(Hospodárska menová Únia EÚ) – všetky poukázali na spomaľovanie miery inflácie, keďže EÚ

[ Čítaj viac ]

Zavádzanie ekonomického rastu cez údaj HDP od “Peter Schiff”

Albert Einstein, muž, ktorý vedel niečo o celestiálnej mechanike, raz údajne nazval zložený úrok „najmocnejšou silou vo vesmíre“. Kým táto poznámka mala byť považovaná za vtip (astrofyzici vedia byť zábavný), vrhá to svetlo na často prehliadanú skutočnosť, že mále zmeny dokážu časom priniesť obrovské výsledky. Už od pradávna, malé potoky dokázali tvarovať veľké kaňony prostredníctvom

[ Čítaj viac ]

Zlato ako poistenie proti inflácii

Môj prvý článok je založený  na našom práve zverejnenom Prehľade trhov (mesačné správy). Zameriava sa na zlato ako antiinflačnú ochranu a dôvod prečo je práve zlato ochranou proti niečomu inému. V článku nižšie sa budem sústrediť na nedávne komentáre Johna Paulsona v ktorých vysvetľuje spojitosť zlata a peňažnej zásoby. V skratke, významné nárasty peňažnej zásoby

[ Čítaj viac ]

Najmanipulovateľnejšie ekonomické ukazovatele

Garrett Baldwin píše: 2. Augusta Štatistický úrad pre zamestnanosť oznámi oficiálnu výšku nezamestnanosti. Avšak toto číslo nám nehovorí o presnej situácii pracovných miest v USA. Toto je zvyčajný prípad štátom-vytváraných ekonomických ukazovateľov. Čokoľvek, čo vláda povie, nebude pravdivo odrážať skutočnosť. Jednoducho povedané, je to sfalšované číslo. Keď príde na podvádzanie s číslami, nikto to nerobí

[ Čítaj viac ]