mzdy

Britskí Super – boháči naďalej bohatnú

Super boháči –horné 1 percento zárobkovo činných Britov – si momentálne vložia do svojich vreciek 10 percent z každej libry predstavujúcej príjem v Británii pričom najchudobnejšia polovica Britskej populácie si medzi sebou rozdelí 18 percent z každej libry. Toto tvrdenie uviedol minulý týždeň výskumný tím spoločnosti Resolution Foundation, ktoré odhaľuje rozširujúcu sa priepasť medzi tými

[ Čítaj viac ]

Mustard Seeds for Deflation: The Deflationary Cycle Full Monty Part II. “J.D. Rosendahl”

deflation – deflácia, pokles ceny deflationary cycle – deflačný cyklus mustard seeds – horčicové semená, tu ako biblická parabola: z najmenších semiačok vyrástol strom, ktorý uživil všetky vtáky v okolí à tento článok je o základných prvkoch, ktoré môžu spôsobiť deflačný cyklus full monty – britský slang : všetko, čo je nutné, vhodné alebo možné

[ Čítaj viac ]