Takmer všetky z 35. spoločností kótovaných na španielskej burze využívajú daňové raje. S týmto vyjadrením prišla správa od Observatorio RSC – organizácie, ktorá sleduje spoločenskú zodpovednosť firiem.

Čísla na základe správ spoločnosti za rok 2012 ukazujú nárast vo využívaní daňových rajov v porovnaní s rokom 2010 o 31,9%, s 33. firmami (94%), ktoré ich využívali predtým. Obľúbeným útočiskom je americký štát Delaware, nasledovaný Holandskom, Luxemburskom a Írskom. Celkom 33. spoločností má 449. pobočiek v 17. daňových rajoch.

Súvisiace: Tento daňový raj v roku 2013 dosiahol väčší tok investícii, ako India a Brazília

Autori správy tvrdia, že nebolo vykonané žiadne zlepšenie, pokiaľ ide o fiškálnu zodpovednosť z roku 2012. Oni argumentujú, že záväzky k sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR), prispievania peňazí na vecí verejné a fiškálnu zodpovednosť z výročných správ Top 35. firiem Španielska vyplýva, že sú veľmi veľmi nízke.

Orencio Vázquez, vedúci predstaviteľ tejto štúdie poznamenal: “Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že investičné rozhodnutia sa robia s akoukoľvek myšlienkou mimo vplyvu na finančný zisk. Správy majú zvyčajne kladné a nejasné zameranie bez akéhokoľvek procesu zodpovednosti alebo spôsobu merania, do akej miery sú dosahované stanovované verejné ciele.”

Správa poukazuje na celkový nedostatok transparentnosti a hovorí, že “buď spoločnosti vykonávajú vynechanie finančných údajov úmyselný spôsobom, alebo ich neanalyzujú správne z tzv. hľadiska CSR (vysvetlené vyššie)”.

Dochádza k záveru, že aj “naďalej existuje rozdiel medzi záväzkami a ich plnením”. Správa uvádza, že iba päť spoločností sa výslovne zaväzuje chrániť práva pracovníkov v krajinách, kde sa nevzťahujú medzinárodné normy slobody združovania a voľné kolektívne vyjednávanie, a len dve realizujú svoj záväzok k rozvoju týchto práv. Taktiež uvádza, že výročné správy všeobecne zakrývajú riziká spojené s ich činnosťou, a že posúdenie rizík vo vzťahu k životnému prostrediu “prakticky neexistuje”.

Súvisiace: MAPA: Tu sú krajiny, ktoré získavajú najviac a najmenej na daniach

Daňové úniky sú v Španielsku veľkým problémom. Správa uverejnená daňovým úradom v tomto roku odhaduje, že táto “skrytá” ekonomika predstavuje štvrtinu HDP národa. Keďže v poslednej dobe boli správy o súdnych prípadoch verejne známych osobností, ako je futbalista Lionel Messi a sopranistka Montserrat Caballé, daňoví inšpektori uvádzajú, že prevažná časť daňových únikov je vykonávajú cez spoločnosti a rodiny s veľkým bohatstvom. Daňové úrady sa sťažujú, že ich čas je zbytočný k naháňaniu malých rýb, zatiaľ čo veľké ryby zostávajú mimo dosahu.

Zdroj: CBS, Bloomberg

Facebook komentár