Investície do nehnuteľností majú mnoho vecí z toho plynúcich: plánovanie dôchodku, budovanie bohatstva, daňový úkryt, pocit uspokojenia z možnosti niečo vlastniť, začo nájomníci každý mesiac platia a mnohé iné.

Avšak, niektoré bežné chyby, ktoré  mnohí investori robia, vedia život skomplikovať a predražiť.

Ja vám však ukážem, ako sa týmto chybám vyhnúť, tak aby vaše investície do nehnuteľností poskytovali čo najvyššie výnosy a spôsobovali čo najmenej stresu.

1) Neefektívne riadenie

S 15 deťmi som riadil svoje nehnuteľnosti sám namiesto toho, aby som si najal nato zodpovedného manažéra. Tým pádom som to nerobil efektívne. Ak budete riadiť svoje nehnuteľnosti sami, budete potrebovať ku nim jazdiť, komunikovať so svojimi nájomníkmi a robiť všetko čo ku práci „landlorda“ patrí.

Ako sa tomu vyvarovať: Strážte si svoje nehnuteľnosti a dohliadnite nato, že sa dodržujú pravidlá, kontrolujte svojich nájomníkov a uistite sa, že riešite problémy rýchlo a efektívne.
 

2) Odkladanie údržby

Mnoho „landlordov“ odmieta rýchlo opravovať veci, pretože buď:

  1. To stojí viac, ako sú ochotní zaplatiť, alebo
  2. Sa im len nechce.

Táto chyba spôsobila viac žiaľu, ako si viete predstaviť. Problémy sa časom len zhoršujú a nájomníci sú náchylnejší k odchodu – čo spôsobuje ešte väčšie náklady, keďže ubytovacia jednotka je nevyužitá. Problémy sa sami nevyriešia, takže sa môžete na ne vrhnúť a tak udržať nájomníka spokojného.

Ako sa tomu vyvarovať: Problémy s údržbou riešte ihneď. Neodkladajte to, pretože problémy sa budú len nabaľovať. Noste so sebou notebook/kalendár (alebo kalendár v telefóne) a používajte ho nato, aby ste mali požiadavky na údržbu na očiach. Avšak, ak nechcete prácu vykonávať sami, viď Tip číslo 3.
 

3) Robiť to všetko sám

Poďme sa chvíli rozprávať o tej situácii s „15 deťmi“. Chybe neefektívneho riadenia sa dalo jednoducho vyhnúť, a to najatím zodpovedného manažéra pre riadenie nehnuteľností. Namiesto toho som sa pokúsil nazačiatku všetko robiť sám, čo viedlo ku viacerým problémom, vyšším nákladom a väčšiemu stresu.

Toto je chyba, ktorú robí veľa nových investorov. Keď ste začiatočník, je jednoduché si myslieť,  že by to bolo lacnejšie, keď si všetko urobíte sami. Avšak, najatie niekoho, kto je školený na takúto prácu je niekedy efektívnejšie ako urobiť to sám.

Ako sa tomu vyvarovať: Vedieť, kde sú vaše slabé stránky a najať na tieto miesta profesionálov, či už je to manažment, inštalatérstvo, upratovanie alebo čokoľvek.
 

4) Podceňovanie opráv a času

Toto je obzvlášť pravdivé pre investorov špecializujúcich sa na investície do nehnuteľností, ktoré  si vyžadujú značné opravy pred použitím. Vo všeobecnosti, väčšina opráv stojí viac a trvá dlhšie ako očakávame. Ak náležite nezarátate čas a náklady na opravu, vaša skvelá kúpa sa môže stať stratová.

Ako sa tomu vyvarovať: Vždy budťe v odhadoch konzervatívni. Pre začiatočníkov odporúčam zdvojnásobiť náklady a časovú os – a ak to stále dáva zmysel, pokračovať. Najmite si kvalifikovaného znalca, aby pred začatím prác ocenil danú vec.
 

5) Branie biznisu s nehnuteľnosťami ako hobby

Investovanie do nehnuteľností je biznis, nie hobby. Mnohí investori berú ľahkomyseľne svoje investície do nehnuteľností ako niečo, čo robia pre zábavu, potom sa čudujú, prečo majú toľko stresu, bolestí a finančné  straty. Viete aký je váš výnos z investície do vašej nehnuteľnosti? Ak by ste mali biznis, isto by ste vedeli – a pri nehnuteľnostiach by ste radšej tiež mali vedieť.

Ako sa tomu vyvarovať: Vytvorte si systémy, ako riadiť váš biznis. Udržujte správne účtovníctvo a evidenciu, a riaďte vašu investíciu do nehnuteľností tak ako by to bol váš biznis. Nájdite spôsob ako zvýšiť efektivitu a ako zadávať úlohy.
 

6) Nechať strach zabrzdiť vás

Mnohí realitní investori nikdy nezažijú  skvelé veci, ktoré pre nich a pre ich osobné financie môžu investície do nehnuteľností urobiť. Nehávajú strach z neznáma, strach z neúspechu, strach zo straty a strach z rizika brzdiť ich.

Ako sa tomu vyvarovať: Najjednoduchšia cesta ako prekonať strach je učiť sa všetko čo o danej téme existuje a zmixovať to s ostatnými, ktorí už sú úspešní. S každým novým termínom z oblasti investícií do nehnuteľností sa učíte, a s každým úspešným realitným investorom, s ktorým si sadnete na kávu vaše sebavedomie porastie.
 

Pointa

Investičná odpoveď:

Investície do nehnuteľností nemusia byť  biedne (a vedia byť vlastne fakt perfektné) ak sa vyhnete jednej veci: ignorovanie rady od tých ktorí tu boli skôr.

Spravil som každú z vyššie spomenutých chýb v mojej investičnej kariére, ale mohol som sa im vyhnúť, ak by som si jednoducho našiel čas na spojenie s ostatnými investormi a poučil sa z ich chýb.Investície do nehnuteľností majú mnoho vecí z toho plynúcich: plánovanie dôchodku, budovanie bohatstva, daňový úkryt, pocit uspokojenia z možnosti niečo vlastniť, začo nájomníci každý mesiac platia a mnohé iné.

Preložil: Tomáš Tyrol

Zdroj: InvestingAnswers

Facebook komentár