Amerika je taký veľmi chorý pacient s liečiteľnou rakovinou, že, ak bude sám, spôsobí mu to smrť. Rakovina je Únia alebo štát známy ako U.S.A. Najčastejšie, Únia a USA, sa označuje ako vláda USA, federálna vláda alebo jednoducho vláda. Ide o orgán zriadený ústavou, ktorý spravuje právomoci popísané v tejto ústave. Postupné rozpúšťanie americkej vlády, čo je možné vykonať ústavnými prostriedkami, odstráni rakovinu a obnoví istú mieru zdravia.

Ukončenie Únie určite nevylieči všetky neduhy Ameriky, pretože spätne sledujú zlé a nesprávne myšlienky. Tie sú ako zlozvyky, genetické a environmentálne faktory, ktoré spôsobujú rakovinu. Ak sa nezmenia, rakovina sa vráti. Hľadanie nedeštruktívnej politiky je nikdy nekončiace ako hľadanie zdravia a dlhovekosti.

Hlavným dôvodom, prečo by Američania mali rozpustiť Úniu je, že je to skrachovaný štát. Pre tých, ktorí veria v účinnosť a dobro štátov, ich najzákladnejšiou, ústrednou a dôležitou úlohou je udržať mier v rámci svojho územia. Tento cieľ zahŕňa ochranu životov a majetku občanov pod svoju ochranu, ľudu Spojených štátov.

Netreba očakávať dokonalosť vlády pri udržiavaní mieru. Istá miera zlyhania štátu na udržanie mieru je normálna a prijateľná, ale v určitom okamihu, keď vojna sa stáva normou, alebo je tak rozsiahla, trvalá a deštruktívna, že zachovanie mieru je už dávno zabudnuté alebo nemožné dosiahnuť, môžeme bezpečne prehlásiť, že štát zlyhal. To sa stalo v USA.

Privádza nás to príliš podrobne popísať históriu opakovaných neúspechov vlády USA udržať mier. Občianska vojna (1861-1865) bola pozoruhodné zlyhanie, keďže konečný výsledok, ktorý nebol pri žiadnom predstieraní súhlasu, ale namiesto toho pri zbraniach.

Španielsko-americká vojna nasledovaná filipínsko-americkou vojnou postavili USA na cestu ríše, ktorá nutne nemohla byť pokojná, pretože to by znamenalo zapojenie Američanov do celosvetových konfliktov.

Ďalším krokom bolo úplne sa vzdať neutrality a to nastalo, keď USA vstúpili do prvej svetovej vojny. USA dokonca napadli Rusko v roku 1918.

Na začiatku dvadsiateho storočia USA začali fungovať na základe zmanipulovanej myšlienky, že udržiavanie mieru v Amerike by mohlo byť a malo byť dosiahnuté násilnými zásahmi v iných krajinách. Mier skrze vojnu, kedykoľvek a všade, že sa to zdalo potrebné a možné, sa stalo americkou doktrínou. Urobiť svet bezpečným pre demokraciu sa stalo doktrínou, s dôrazom na slovo “urobiť”.

Americká ríša spočívala na pevnej viere, že dobré výsledky by mohli vzniknúť z kontroly na vysokých úravniach a centralizovanom riadení. Táto mentalita riadenia nevidela nič zlého na použití sily na dosiahnutie a udržanie tohto riadenia. Chybná viera, udržiavaná hlboko vládou Spojených štátov, bola, že to moc a kontrola môžu formovať spoločnosti, národy, ekonomiky a vlády do mierových foriem.

1. svetová vojna  a tlak USA na Pacifik a Tichomorie boli hlavné faktory vedúce k účasti USA v druhej svetovej vojne, obrovský neúspech udržania mieru. Kórejská vojna s tým úzko súvisela.

Americký vojnový stroj, vojensko-priemyselný komplex, ktorý bol vybudovaný, potreboval naftu a USA začali zasahovať na Strednom východe.

Nakoniec USA začali napádať krajiny priamo, také ako Irak, Afganistan, Pakistan, a Líbya.. Začali mať vojenské, cvičné, zbrojné a podporné operácie na desiatkach problémových miestach, ako v Jemene a Sýrii. Udržiavanie mieru začalo znamenať večnú vojnu.
Jeden z najväčších signálov zlyhaní USA na udržanie mieru chránením životov a majetku svojich občanov je 9/11. Obrovská sila americkej armády, polície a spravodajských agentúr pôsobiacich po celom svete viedla k odvete teroristov, ktorým táto istá sila nedokázala zabrániť.

Najvyšší predstavitelia USA začali predpovedať, že nakoniec by došlo k jadrovému útoku teroristov na americkej pôde. Šírili strach, ale zároveň jedným dychom pripúšťali, že americká vláda zlyhala v jej najzákladnejšom poslaní.

V dôsledku toho sa ľudia teraz stali podrobení narušeniu mieru zriadenom vládou USA. Ďaleko od udržiavania mieru, vláda zaviedla zbytočné a rušivé invázie životov a majetkov v mene ochrany svojich občanov. Aké väčšie známky zlyhaného štátu by tam mohli byť, než DHS, TSA, rastúca brutalita a militarizácia polície a veľkoobchodná ostraha NSA?
Ale je toho viac, oveľa viac.

Nechcem vymedziť pojem udržiavanie mieru na uvažovanie o zbytočných zahraničných vojnách. Ako väčšina termínov, slovo “štát” zmenil význam v priebehu času. Pojem “štát” sa v stredovekej tradícii na jednom mieste vzťahoval ku stavu spoločenstva, stavu verejnej veci. Rimania to nazývali verejná záležitosť alebo res publica, ktorý je koreňom republiky. Dnes, vláda vypracovala ekonomiku do svojej sféry vplyvu. Celé odvetvia a priemysel boli utvorené na verejnú záležitosť alebo vec. Aj tu je signál neschopnosti udržať mier. Mier v ekonomickej oblasti znamená, že hladko fungujúci voľný trh, nie rozšírená nezamestnanosť, veľké programy sociálneho zabezpečenia, riadená zdravotná starostlivosť, riadené vzdelávanie, mestá v krachu, bublinkové trhy, majetkové prevody na oligarchov, nestabilná mena a obrovské zásahy do hypotekárnych trhov.

Udržiavanie mieru v ekonomike, nie je možné urobiť rozšírením mentality kontroly hospodárskych predpisov, kontrol, udeľovania licencií, daní a dotácií v odvetviach. Toto všetko je opakom udržania ekonomického mieru. To všetko je násilný zásah tak zručne privedený do našej pozornosti Ludwigom von Misesom a Rothbardom Murrayom.

V oblasti Charty základných práv, americká vláda kladie útok po útoku. Tieto práva vytrhnuté z kontextu sú ďalším dôkazom neschopného štátu. Sú to priame útoky na mier. A to sú aj vojnové zločiny, mučenie, únosy, ľubovoľné uväznenie a popieranie práv.

Statoční jednotlivci, ako je Assange, Manning a Snowdenová, sa snažili prebudiť americký ľud k neúspechu svojej vlády udržať mier. To je preto, že ostatné inštitúcie, ktoré by mohli brať vládu do úvahy, absolútne tak nedokázali urobiť, aspoň zatiaľ. Sociálnym inštitúciám ako cirkvám a médiám, sa v skutočnosti nepodarilo vyvinúť tlak na Spojené štáty, aby sa zmenili. Oni v skutočnosti do značnej miery podporovali vládu. Nižšie súdy sa ukázali byť nedostatočnou bariérou proti vládnym zlyhaniam v udržiavaní mieru. Systém dvoch strán zlyhal pri vytváraní strany mieru s vplyvom. Intelektuáli, novinári a tvorcovia verejnej mienky nedokázali postaviť mier ako cieľ a zhromaždiť verejnosť okolo mierového hnutia. Namiesto toho, vidíme úspech vojnových štváčov, šíriteľov strachu a tých, ktorí profitujú z vojny.

Hlavným účelom vlády, podľa jej priaznivcov, je udržanie mieru, čo znamená, že chráni práva, slobody, životy a majetok. To nemôže byť vykonané pri takýchto inváziách. Vláda USA zlyhala natoľko, že dnes sa môžme pýtať samých seba, čo zlé ďalej urobí. Zaujímalo by nás, či existujú nejaké inštitucionálne hranice toho, ktoré zákony USA môže nariadiť. Zaujímalo by nás, aké právomoci bude si zodpovední budú uplatňovať. Zaujímalo by nás, čo bude vláda robiť ďalej svojim občanom. Pretože Najvyšší súd, ktorý je súčasťou USA, si dáva právomoc rozhodnúť, čo je zákonné a čo nie je,  divíme sa, ako tam môžu byť nejaké zákonné obmedzenia vládnych násilných zadržaní a tyranie.

Ak existujú pochybenia v akejkoľvek činnosti, zisťujeme ich príčiny, aby sme ich napravili. To sa nedeje, pokiaľ ide o zlyhanie vlády Spojených štátov. Je tam zlyhanie cyklu spätnej väzby, brzda, ktorá zabraňuje oprave chýb. Systém nie je pod riadnou kontrolou, nie že niekedy bol alebo môže byť. Vláda ani len neprizná chybu, aj keď je oveľa väčšia a horšia ako Watergate. Partizánstvo nestačí vytvárať spätnú väzbu a korekciu ako bolo vo Watergate prípade, nie, keď obe strany sú vojnové strany. Naprosté zlyhanie udržať ekonomický mier idú bez opravy, pretože obe strany veria a ťažia z hospodárskej kontroly.

Priemerný človek je zarazený. On alebo ona môžu kritizovať ľudí, ktorí obsadzujú pozície moci a snažia sa voliť ostatných, ale je to márne. Američania môžu meniť správne orgány, ale v prípade, že právne predpisy zostanú nedotknuté, je to bezvýsledné.

Vláda pracuje na základe teórie, že zákony, ktoré vytvárajú pramenia z ľudu prostredníctvom svojich zástupcov a ich vlády. Preto, bez ohľadu na to, aké zákony prejdú, sú ok. Po zvolení, sú oprávnení robiť, čo sa im zapáči, a myslieť si, že je to vôľa ľudu. Ľudia, ktorí veria v tento systém, nie sú schopní rozpoznať zákerné násilné zadržania a tyraniu. Nemôžu určiť pôvod a dôvod násilných zadržaní a tyranie, nieto ešte ich odstrániť. Sú zachytení v osídlach svojej vlastnej demokracie. Ak vláda neudržiava mier, ale sotva to vidia, nieto ešte, aby chápali, že forma vlády – systému samého o sebe – je chybná.

USA je skrachovaný štát. Neudržiava mier. To je prípad už dlhý čas, ale produktivita Američanov to zatapetovala. Každý svojím vlastným spôsobom, Assange, Manning, Snowdenová a ostatní informátori nám hovoria, že USA neudržiava mier. Práve naopak.

Americká vláda prešla do režimu popierania a snaží sa označiť týchto poslov a mužov svedomia ako nepriateľov ľudu, špiónov a zradcov. Čo vlastne urobili, okrem odhalenia informácií, ktoré sú nutné, nie však postačujúcou podmienkou pre uznanie a opravu vládneho zlyhania? Pod dominantnou teóriou vlády, ktorá je dnes ďaleko rozšírená, žiadni ľudia nemôžu ovládať svoju vládu, iba ak vedia, čo tá vláda robí. Tradičný štvrtý sektor (média) nebol na túto úlohu. To je dôvod, prečo títo ľudia prišli do popredia.

Rozpustite úniu. Rozpustite vládu Spojených štátov. Urobte to v krokoch, ak je to potrebné, ale urobte to. Urobte to ústavne alebo opatreniami považovanými za ústavné jednotlivými štátmi. Amerika je jeden veľký tlakový hrniec a vláda Spojených štátov je pokrievkou na ňom. Nie je potrebná explózia. Odstráňte kontrolu USA a prirodzená energia slobodných ľudí bude uvoľnená produktívne.

Preložila: Mária Ištočková

Zdroj: StormFront

Facebook komentár