Unilever_prijima_zamestnancov_cez_mozgove_hry_a_umelu_inteligenciu

Spoločnosť Unilever sa chce stať priekopníkom v testovaní potenciálnych zamestnancov pomocou počítačových analýz.

Uplynulý rok vo firme Unilever uchádzačov na nižšie pracovné pozície testoval počítač.

Potenciálni zamestnanci hrali hry vyvinuté neurovedcami, ktoré mali zistiť ich schopnosti. Tiež s nimi nahrávali rozhovory, ktoré boli neskôr analyzované počítačom.

Spoločnosť považuje experiment za veľmi úspešný a chce v ňom pokračovať.

Spoločnosť tvrdí, že vďaka nemu ušetrili a škála ich zamestnancov je oveľa rozmanitejšia.

Mike Clementi, zástupca riaditeľa personálneho oddelenia pre Severnú Ameriku uviedol: „Prijímacie konanie vyzeralo rovnako, ako pred 20 rokmi, keď prijali mňa,“ … „Potrebovali sme zmenu.“

Unilever je jednou z hlavných korporácií vo výrobe spotrebiteľského tovaru a vlastní značky s miliardovou hodnotou, ako napríklad Axe, Dove alebo Lipton a po celom svete zamestnáva viac ako 170 000 ľudí. Clementi sa vyjadril, že spoločnosť potrebovala oživenie a zmena prijímacieho konania im prospela.

Namiesto toho, aby poslali predstaviteľov firmy na špičkové univerzity, kde mali zbierať životopisy a neskôr robiť telefonické pohovory so zaujímavými študentmi, začal Unilever využívať aplikácie Pymetrics a HireVue, ktoré poskytujú digitalizované služby pre personálne oddelenia.

Zdigitalizovali tak prvý krok prijímacieho konania. Ak kandidát zvládol „počítačový test,“ čakal ho osobný pohovor, po ktorom sa rozhodlo, či prácu získal.

Záujemcovia sa o práci dozvedia cez Facebook či LinkedIn a prezentujú sa svojím profilom na LinkedIn, teda nepotrebujú odovzdávať životopis. Potom na platforme Pymetrics asi 20 minút hrajú 12 hier, ktoré boli vyvinuté na základe poznatkov z neurovedy. Ak sú ich výsledky dostačujúce na nejakú pracovnú pozíciu, dostanú sa k pohovoru, ktorý prebieha cez HireVue. Ich odpovede na otázky sa nahrávajú. Technológie potom analyzujú, aké použili kľúčové slová, intonáciu, či aká je ich reč tela. Počítač všetko zaznamená pre náborového pracovníka. Celý proces môže záujemca podstúpiť cez smartfón alebo cez tablet.

Súvisiace: 23-ročný zamestnanec Google žije v dodávke na parkovisku spoločnosti a ušetrí 90% svojich príjmov

Ak kandidát úspešne zvládne oba kroky, pozvú ho do spoločnosti, aby si vyskúšal bežný pracovný deň. Na konci dňa sa náborový pracovník rozhodne, či sa záujemca hodí na danú pozíciu.

Zmeny pri prijímacom konaní vo firme Unilever nastali najprv v Severnej Amerike a neskôr spolu v 68 krajinách. Nové pracovné pohovory prebiehali v 15 jazykoch a vyskúšalo si ich 250 000 uchádzačov o prácu. Unilever zverejnil výsledky zo Severnej Ameriky, ktoré sumarizujú údaje od júla 2016 do júna 2017.

* Žiadosti o prácu sa za prvých 90 dní od začiatku výberového konania v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili dvojnásobne, z 15 000 na 30 000.

* Unilever zamestnal „dovtedy najrozmanitejšiu škálu pracovníkov“. Značne sa zvýšil počet nebelochov vo firme a narástlo aj číslo čerstvých absolventov univerzít (z 840 na 2 600). Firma sa vyjadrila, že socioekonomická rôznorodosť nových zamestnancov bola vyváženejšia, no presné čísla neuviedli. Tak ako predošlý rok, bola medzi zamestnancami aj rodová rovnosť.

* Priemerný čas výberového konania sa znížil zo štyroch mesiacov na štyri týždne, čím ušetril záujemcom o prácu asi 50 000 hodín. Čas, ktorý náborový pracovník strávil vyhodnocovaním žiadostí o prácu sa znížil o 75 %.

* Počet ponúk kandidátom, ktorí sa dostali až do finálneho kola sa zvýšil zo 63 % na 80 % a počet prijatých ponúk stúpol zo 64 % na 82 %.

* Až 98 % kandidátov v aplikácii Pymetrics dohralo 12 hier až do konca. Priemerné celkové skóre v hrách, ktoré vypočítali na základe výsledkov 250 000 hráčov, bolo 4,1 z 5.

Ako prebieha výberové konanie

Krok 1: žiadosť cez LinkedIn

Uchádzači nájdu ponuky pracovných pozícií na webovej stránke Unileveru a tiež na Facebooku, LinkedIn, The Muse alebo na WayUp. Predstavitelia firmy tak už nemusia hľadať zamestnancov priamo na univerzitách. Záujemcovia si potom môžu pridať link do profilu na LinkedIn.

Krok2 : neurovedecké hry

Frida Polliová, výkonná riaditeľka spoločnosti Pymetrics, ktorú založila s Julie Yoo v roku 2013, povedala, že daných 12 hier je v podstate „jadrom kognitívnej neurovedy,“ pretože sú založené na testoch, ktoré sa v neurovede využívali už dlho.

Hry zisťovali schopnosť uchádzačov sústrediť sa, testovali ich pamäť, ochotu riskovať a schopnosť rozoznávať emócie a rôzne situácie. V hre, ktorá testuje ochotu riskovať dostane hráč tri minúty na to, aby nahromadil čo najviac „peňazí“. Ak klikne na „nafúknuť,“ balón v hre sa zväčší a hráč získa päť centov. Tiež môže hocikedy kliknúť na „uložiť peniaze“. Keď balón praskne, hráč nezíska žiadne peniaze. Balóny sa zobrazujú až kým časový limit nevyprší.

Hra s balónom testuje kandidátovu ochotu riskovať.

Hra s balónom testuje kandidátovu ochotu riskovať.

Opatrný hráč, ktorý si z každého balóniku „nasporí“ trošku, aby nič nestratil, nie je o nič lepší ako odvážlivec, ktorý chce získať z každého balóna čo najviac.

Polliová objasnila: „Pri hrách neexistuje vyslovene dobrý či zlý výsledok, a nerobíme ich preto, aby sme vám zalichotili, že ste najvhodnejší uchádzač,“ … „Výsledky z oboch koncov spektra môžu byť dobré, avšak každý pre inú pracovnú pozíciu.“

Unilever mal výnimočných zamestnancov, ktorí dosiahli v hrách rôzne výsledky. Podľa nich neskôr hodnotili nových uchádzačov o prácu.

Hráč dostane po každej hre vysvetlenie, ako zanalyzovali jeho výkon, a náborový pracovník vidí, ako kandidát uspel v porovnaní so stanovenou normou. Polliová sa vyjadrila, že uchádzačov výkon sa môže v každej hre líšiť podľa toho, v akom rozpoložení sa nachádza. Podobne ako sa líši študentova známka zo skúšky keď je unavený alebo maximálne sústredený. Na rozdiel od bežnej skúšky by ale pri Pymetricsových hrách tréning lepšiemu výsledku nepomohol.

Neúspešní uchádzači o prácu v Unileveri môžu využiť výsledok z hier v ostatných firmách, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Pymetrics.

Krok 3: pohovor cez HireVue

Kandidáti, ktorí majú predpoklady na vysnenú pozíciu, musia podstúpiť pohovor cez HireVue. Ten prebieha cez prednú kameru počítača alebo smartfónu, do ktorej niekoľko minút odpovedajú na každú otázku. Pohovor nie je naživo.

Záujemcovia môžu zrealizovať pohovor cez smartfón.

Záujemcovia môžu zrealizovať pohovor cez smartfón.

Program zaznamenáva ich odpovede a analyzuje použité kľúčové slová, reč tela a melódiu. Náborový pracovník vidí detailný zoznam kandidátov, ktorí podľa systému uspeli najlepšie.

Krok 4: bežný pracovný deň

Algoritmy pomôžu vybrať najvhodnejších kandidátov, ale konečné slovo má predsa len človek.

Uchádzačov, ktorí sa dostali až do poslednej fázy, pozvú do firmy, aby si vyskúšali, čo bude ich pracovnou náplňou. Ak sa rozhodnú prijať ich, krátko nato dostanú oficiálnu ponuku na pracovnú pozíciu.

Z nuly na sto, za okamih

Polliová prezradila, že zo všetkých jej klientov zatiaľ iba Unilever „zrýchlil“ z nuly na sto. O metóde spoločnosti Pymetrics sa dozvedeli v polovici roku 2015 a rozhodli sa vyskúšať ju už vo februári 2016.

Nezačali „pekne pomaly,“ ale metódu aplikovali hneď na všetky žiadosti o stáž, čím si overili, že systém naozaj funguje, a potom ho využili aj pri prijímacom konaní na nižšie pozície.

Súvisiace: Google dával tieto otázky na prijímacích pohovoroch, avšak sú také náročné, že už boli zakázané

Clementi sa vyjadril, že jeho tím sa stále snažil proces vylepšiť natoľko, aby uchádzači na pohovore získali príjemnú a jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je priveľmi zmechanizovaná. Priznal sa ale, že výsledky po prvom roku ho veľmi potešili, a preto začal zlepšovať systém tak, aby sa mohol používať ako doplnok pri pohovoroch na vyššie pozície alebo pri menších vnútorných zmenách vo firme.

Clementi povedal: „Tak, ako všetky veľké spoločnosti, aj Unilever sa neustále snaží o inovácie,“ … „Okrem toho sa snažíme všetko zdigitalizovať.“

Namiesto malých experimentov sa v roku 2015 rozhodol pre radikálnu zmenu, a preto si myslí, že Unilever sa v tejto oblasti môže stať svetovým lídrom.

Nakoniec dodal: „Bol som prekvapený, že zmenu podporilo aj celé vedenie, a tak sme sa rozhodli ísť do toho naplno.“

Preložila: Mariana Ferusová

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheGuardian, NYTimes, Fortune

Facebook komentár