Vscsina_ekonomickych_prognoz_ma_velky_nedostatok_v_podobe_klimatickych_zmien

Vlny tepla, ktoré nedovolia lietadlám vzlietnuť. Stúpajúca vodná hladina, ktorá potápa pobrežia. Požiare, ktoré ničia celé mestá a zahaľujú West Coast do dymu.

Zmena klímy má skutočný vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na ekonomiku. Rastúci počet výskumov od ekonómov a vedcov v oblasti klímy dokazuje, že extrémne počasie bude v budúcnosti ešte viac ovplyvňovať hospodársky rast. Ale takmer žiadny model ekonomických prognóz to neberie do úvahy, aj napriek tomu, že niektorí ekonómovia uvádzajú, že by to v budúcnosti mohlo ovplyvniť presnosť ekonomických predpovedí.

Najnovšia štúdia na kvantifikáciu ekonomického vplyvu uhlíkových emisií, ktoré podnietili zmenu klímy, bola nedávno uvedená v správe Federálnej rezervnej banky v Richmonde. Posúdením výkonnosti štátnych ekonomík v predchádzajúcich rokoch sa v správe zistilo, že zvýšenie priemerných letných teplôt o jeden stupeň znižuje ročný rast produkcie na úrovni štátu o 0,15 až 0,25 percentuálneho bodu.

V priebehu času sa to môže nabaľovať. Ak sa neuskutočnia zmysluplné kroky na obmedzenie emisií, ekonomický rast USA bude o tretinu nižší, než by inak bol na konci tohto storočia, alebo aj skôr, v prípade, že by sa otepľovanie zrýchlilo skôr než vedci aktuálne predpokladajú. Teoreticky to znamená, že Američania budú chudobnejší a výsledkom bude nižšia životná úroveň (navyše k tomu pribudnú narušenia každodenného života udalosťami spôsobenými extrémnym počasím).

Súvisiace: Indický premiér: Toto sú 3 najväčšie hrozby pre civilizáciu

Dlhodobá povaha týchto javov je dôvodom, prečo väčšina analytikov na Wall Street neberie do úvahy zmeny klímy, tak ako berie napríklad dopady daňových škrtov alebo cieľov, ktoré majú pomerne veľké a krátkodobé účinky, ktoré sa časom rozplynú.

Michael Feroli, ktorý je hlavným ekonómom pre USA v spoločnosti JPMorgan, ktorý sa odvoláva na výskum klimatických zmien uviedol: „Väčšina týchto štúdií sa pozerá na rast 50 a viac rokov dopredu. Naša aktuálna prognóza je do konca roka 2019.“

Avšak niektoré pozorne sledované prognózy môžu byť taktiež realizované na dlhé obdobia. Napríklad The Congressional Budget Office (CBO) vykonáva projekcie aj na desať rokov. Počas tohto obdobia môže byť vplyv klímy na rast významný.

Gernot Wagner, ekonóm z oblasti energií, ktorý má niekoľko pozícií na Harvardskej univerzite poznamenal: „Prostredníctvom zložených úrokových sadzieb, dokonca aj malý zásah do miery rastu, môže mať obrovské ekonomické dôsledky. A bohužiaľ, čím viac sa dozvedáme, tým viac sa zdá, že škody spôsobené klimatickými zmenami skutočne ovplyvňujú produktivitu a teda mieru hospodárskeho rastu.“

Keith Hall, riaditeľ CBO, v priebehu minulého roka pred Senate Budget Committee poznamenal, že hoci pri hodnotení štátnych výdavkov ako je National Flood Insurance Program berú do úvahy klimatické prognózy, agentúra si myslí, že celkové ekonomické vplyvy klimatických zmien počas ich desaťročnej prognózy nebudú mať významný vplyv. Dlhodobý výhľad CBO v roku 2016 tiež uvádza, že účinky sú stále veľmi neisté a v niektorých častiach krajiny môžu byť dokonca pozitívne.

The Federal Open Market Committee, ktorý stanovuje mieru federálnych fondov, oficiálne plánuje dopredu na približne 5 rokov. Úradníci Fedu však často vyjadrujú o dlhodobejších perspektívach rastu a musia tiež predpovedať klimatické šoky z krátkodobejšieho hľadiska. Začiatkom tohto roka, keď senátor Brian Schatz poukazoval na obrovské náklady spôsobené hurikánmi a požiarmi za rok 2017, predseda Fedu Jay Powell odpovedal, že zmena klímy nemá žiadny vplyv na ich výpočty.

Powell počas vypočutia pre Senátom ohľadom menovej politiky povedal: „Zmena klímy je niečo, čo je zverené iným agentúram. Máme osobitné povinnosti, konkrétne nástroje, úrokové sadzby, dohľad, zodpovednosť za finančný systém. Je jasné, že to naozaj nie je v našej kompetencií.“

Nedávny výskum zistil, že zmena klímy ovplyvňuje hospodárstvo mnohými spôsobmi. Napríklad má zjavný vplyv na poľnohospodárstvo, pretože farmári majú problémy držať krok s meniacimi sa hrozbami v podobe hmyzu, chorôb, skorých jarí a sucha. Rastúce teploty však tiež znižujú produktivitu práce, pretože zamestnanci v oblasti výroby a stavieb kvôli extrémnym teplotám nedokážu pracovať, tak ako by mali. Maloobchod tiež zažíva šok, pretože spotrebitelia sú menej ochotní nakupovať so zvyšujúcou sa teplotou.

V niektorých ohľadoch je vplyv zmeny klímy na hospodárstvo USA podobný účinku starnutia populácie Ameriky, od ktorého sa tiež očakáva, keďže v dlhodobom horizonte zníži ekonomický rast. Avšak starnutie populácie je lepšie pochopený fenomén, ktorý Fed a CBO začleňujú do svojich dlhodobých prognóz.

Susan Joy Hassolová, riaditeľka neziskovej organizácie Climate Communication, ktorá sa usiluje o zlepšenie povedomia verejnosti o globálnom otepľovaní, to považuje za frustrujúce. Myslí si, že je to čiastočne spôsobené tým, že ekonómovia a vedci často pôsobia v rôznych akademických ústavoch, ktoré až dodnes nebrali klimatické zmeny vôbec do úvahy.

Zástancovia klímy uvádzajú, že sa treba sústrediť aj na to, ako zmena klímy ovplyvňuje prírodu, napríklad polárne medvede. Namiesto toho však konzervatívci argumentovali tým, že drastické opatrenia na potlačenie otepľovania, ako napríklad uloženie dane z uhlíkových emisií, by boli drahšie ako riešenie akýchkoľvek potenciálnych následkov.

Hassolová uviedla, že to nie je pravda.

Ďalej sa vyjadrila: „Každá analýza, ktorá bola vykonaná, ukazuje, že prípadné opatrenia sú oveľa lacnejšie ako nečinnosť avšak my boj za čistú energiu momentálne prehrávame, čo je pre našu ekonomiku negatívne. Musíme sa dostať von z environmentálnej a vedeckej bubliny, pretože si myslím, že je to predovšetkým ekonomický prípad.”

Obamov úrad urobil kroky na prepojenie klímy s hospodárstvom, vydal niekoľko správ, dôležitou je “Social cost of Carbon“, ktorá sa použila na určenie nákladov a prínosov navrhovaných nariadení. The Government Accountability Office, ktorá sa zodpovedá kongresu, naďalej upozorňuje na to, aké riziko predstavuje zmena klímy voči federálnym príjmom.

Práce v oblasti klímy však boli zväčša ukončené, keď nastúpil na post prezidenta Donald Trump. Minulý rok bola zrušená skupina ľudí, ktorá pracovala na správe “Social cost of Carbon“ a pre túto oblasť viedla webovú stránku Environmental Protection Agency.

Napriek tomu sa výskum v súvislosti so spojením klímy a hospodárstva rozvíja na prekvapujúcom mieste. V súkromnom sektore. Napríklad poisťovne čoraz viac integrujú do svojich ponúk možné klimatické scenáre. Stovky veľkých globálnych spoločností sa podpísali pod úsilie o začlenenie následkov klimatických zmien do finančných výkazov.

Súvisiace: Jedna z najväčších bánk: “Svet svoje prírodné zdroje vyčerpáva rýchlejšie“

Ratingové agentúry, ako napríklad Standard & Poor’s, berú do úvahy zmeny klímy pri hodnotení úverového rizika. Akademickí a vládni ekonómovia začali používať finančné údaje na ohodnotenie vplyvu zmeny klímy pre hodnoty aktív.

Profesor z University of North Carolina, Riccardo Colacito, ktorý je spoluautorom správy Richmondského Fedu poznamenal: “Myslím, že to, čo pred niekoľkými rokmi chýbalo, boli oveľa presvedčivejšie dôkazy, že zmena klímy môže mať v krátkodobom a dlhodobom horizonte veľký vplyv na ekonomiku. To vytvára veľký podnet pre finančných ekonómov, ktorí nemajú skúsenosti s klimatickými vedami, aby svoje vedomosti a skúsenosti začali dopĺňať.”

Colacito zaznamenáva zvýšenie záujmu o vplyv klimatických zmien od roku 2014, kedy bývalá predsedníčka Federálnej rezervnej banky Janet Yellenová pripisovala niekoľko zlých kvartálov nezvyčajne náročnej zime, čo sa podľa vyjadrení vedcov malo v nasledujúcich rokoch stať bežným javom.

Ak môže počasie viesť FED k prehodnoteniu odhadov hospodárskeho rastu z minulosti, môže sa bližšie pozrieť aj na to, čo bude znamenať zmena klímy v budúcnosti.

Preložil: Jakub Harman

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheGuardian, CNN

Facebook komentár