Decembrové vydanie časopisu aiCIO Magazine, venovanej riaditeľom finančných inštitúcii, charakterizujúce mnoho CIO (riaditeľ informačnej služby) i portólií, ktoré každý z nich spravuje. Mnoho z týchto ohromných portfólií zvýšujú svoje investície na rozvíjajúcich sa trhoch.

Vydanie skúma informácie pokrývajúce obdobie od 30.júna 2008 do 30.júna 2012 Nadácie Conrada Hiltona. Nadácia pod vedením finančného riaditeľa Randy Kim-a znížila oba, Americké kapitálové portfólio aj Rozvinuté zahraničné kapitálové portfólio o 11 a 5 percent, a zároveň zvýšila Zahraničné kapitálové portfólio na rozvíjajúcich sa trhoch o 8%, od 4 do12%. Ide teda o veľké zmeny vo veľkej nadácii. Nadácia Conrada Hitlona momentálne spravuje kapitál v hodnote okolo 2 mld. amerických dolárov.

Nadáciu Univerzity Notre Dame bola taktiež popísaná. Kapitál o hodnote 7,5 mld. amerických dolárov bol prehodnocovaný finančným riaditeľom Scottom Malpassom od konca osemdesiatých rokov. Notre Dame Endowment je svedkom rastu svojich aktív, z hodnoty $ 500 mil. v deväťdesiatých rokoch do dnešnej hodnoty $7,5 mld. a  podľa aiCIO, percento pridelené americkým akciám v rovnakom období spadlo zo 45% na 7,5%. Sektor rozvíjajúcich sa trhov momentálne predstavuje približne 20% jej portfólia.  Malpass suhlasí s pokračujúcim zámeraním sa na rozvíjajúce sa trhy, ktoré môžu viesť k potrebe posilnenia personálnu na týchto trhoch, ako cituje tento článok.

Katolícka investičná spoločnosť  v zdravotnej starostlivosti (CHIMCO), dcérska spoločnosť plne valstnená spoločnosťou Ascesion Health Alliance, spravuje $23 mld.. Pomimo pokračovania v nastolenom kurze výhodných investícií,  sa investičný manažér musí zároveň v dohľadnej dobe vysporiadať so splnením požiadaviek na štandardné hodnoty Katolíckej cirkvi. Od 2009  sa  portfólio spoločnosti CHIMCO  výrazne zmenilo v súvislosti s rastom akcií vystavených na rozvíjajúcich sa trhoch od 5 do 18%,  zatiaľ čo akcie vydané na amerických trhoch spadli zo 75% na 50%.

Mnoho z týchto nárastov malo byť očakávaných rovnako ako nárast aktív v spojení s líderstvom sektora. Stojí ale za zmienku, že orientácia na investovanie smerom k rozvíjajúcim sa trhom neklesá. Pre správcov portfólií obsahujúcich niekoľko miliárd dolárov je podstatné nie len zameriavanie sa ne cieľové výnosy ale aj kontrola riskov. Dnešná staroveká predstava o tom, že rozvíjajúce sa trhy sú viac rizikové, ma ešte menej dôveryhodnosti, pretože tieto vysoko profilové fondy udržiavajú a zvyšujú investície na týchto trhoch. Očividným je to, že to čo môže byť najviac riskantným je neshopnosť mať dostatočnú schopnosť vystaviť akcie v najrýcheljšie rastúcich a najviac oportunistických, prospechárskych trhoch.

Zdroj: Emerging Money

 

Facebook komentár