V súčasnosti až devätnásť krajín používa euro, ako svoju menu. Päťdesiat štátov používa dolár ako svoju menu. Aj keď toto porovnanie je správne, je tak trochu z rôznych dôvodov zavádzajúce.

Americké štáty sú viac rovnocennými než krajiny eurozóny. Americké štáty zdieľajú národné vlády, vrátane fiškálnej politiky. Hovoria spoločným jazykom. Mali sme oveľa viac času na ekonomickú integráciu, vrátane medzištátneho voľného obchodu, od čias ústavy. Mali sme voľnosť pohybu oveľa dlhšie a tak ďalej.

Súvisiace: Nefungujúci model Eurozóny

Vzhľadom na rozsah 50 štátov, väčšina nášho obchodu je vnútorná, nie vonkajšia; takže zmena v cene dolára vzhľadom k zahraničným menám má menší vplyv na náš obchod, keďže Texaský dolár má rovnakú hodnotu, ako dolár Colorada.

Teoreticky, eurozóna už pracuje na ďalších integráciách, aby jej 19 krajín bolo takmer podobných, ako našich 50 štátov. Ale jedná sa o experiment, ktorý trvá zhruba 15 rokov a nie je zďaleka úplným. Jedným z dôsledkov je, že bežný kurz krajín Eurozóny je pravdepodobne pre niektoré krajiny vhodnejší, ako ostatné, ale to obnáša spoločná menová politika so spoločnou centrálnou bankou. Napriek tomu, (relatívne vzaté) silné Nemecko zdieľa tieto veci so slabšími krajinami, ako je Grécko, Španielsko a Taliansko (kam som dal Francúzsko?). Taktiež by som to mohol zovšeobecniť a povedať, že pitie piva krajiny severnej Európy bude mať pravdepodobne odlišné podmienky a potreby, ako pitie vína v krajinách južnej Európy.

Nedávne rýchle oslabenie eura by malo byť veľmi užitočné pre krajiny so slabšími hospodárstvami, ale malo by byť tzv. “pomocou” aj pre silnejšie krajiny. Dovozcovia a vývozcovia každej krajiny budú vnímať dopady, pre lepšie alebo horšie rozvojové, alebo iné krajiny. Nemecké automobilky do tej miery, že produkujú na domácom trhu pre zahraničné trhy, majú napríklad vplyv na oslabovanie cestovného ruchu v Grécku a Taliansku. (Raz som strávil 16 dní v Grécku, a všetko, čo som videl boli turisti.)

K dispozícii je jav nazývaný Holandská choroba, ktorá vznikla z vývoja v Holandsku, čo prilákalo zahraničný kapitál, ktorý zasiahol jej výmenný kurz, čo úplne poškodilo iných exportérov a ich zamestnancov. Verzia holandskej choroby prebieha takmer na všetkých úrovniach, čo samozrejme ovplyvňuje výmenný kurz, ktorí je zdieľaný s ostatnými.

(Termín “Holandská choroba” pochádza z krízy v Holandsku v roku 1960, čo vyústilo z objavov rozsiahlych ložísk zemného plynu v Severnom mory. Novoobjavené bohatstvo spôsobil nárast holandského guldenu, čo malo vplyv na vývoz všetkých ne-ropných produktov, ktoré sa stali menej konkurencieschopnými na svetovom trhu.)

Súvisiace: Lotyšsko a euro: Spoznajte najnovší daňový raj Európskej Únie

Ak by Francúzsko stále malo svoje frank a Nemecko svoju marku a tak ďalej, miestny rozvoj by mohol mať vplyv na ich kurzy a malé zmeny by mali veľké dopady. Väčšie objemy obchodu v každej krajine majú vplyv na zahraničný obchod a sú náchylné k oprave, cez drobné úpravy výmenného kurzu. S jednotnou menou, francúzsko-nemecký obchod sa stáva skôr vnútorným, než vonkajším. Pridajte tam Taliansko a Španielsko, a to, čo bolo “zahraničným” obchodom sa ďalej zmenšuje. 19 krajín, ktoré zdieľa euro,  sú povinné prijať väčšie pohyby v mene, na rozdiel od toho keby to malo mať vplyv iba na jednu, pretože mechanizmus úpravy už pracuje v rámci všetkých 19 členov. Inými slovami, prudký pokles eura od maxima na úrovni 1,30 dolárov, k takmer parite s dolárom je pravdepodobne viac, než by bolo nutné pre opravu meny jednej krajiny.

Zdroj: National Center for Policy Analysis

Facebook komentár