Je_vidno_rastuce_financne_podvody_na_dochodcoch_36_5_miliard

Podvody sa stávajú čoraz väčším ohrozením dôchodkového zabezpečenia – aj keď si niektorí myslia, že sú príliš ostražitými, aby boli podvedenými.

Jedna správa za rok 2015 odhaduje, že starší Američania každoročne kvôli finančných podvodom a zneužitiu prídu až o 36,5 miliárd dolárov. Problém rastie a vedci tvrdia, že starší ľudia s poklesom kognitívneho myslenia sú len jednou časťou obetí.

Podľa nového prieskumu Severoamerickej asociácie správcov cenných papierov, traja z desiatich štátnych regulátorov cenných papierov potvrdili, že v uplynulom roku zaznamenali zvýšenie počtu prípadov a sťažností, ktoré zahŕňali finančné podvody a vykorisťovanie seniorov. Iba v 3% zaznamenali pokles.

Prezident združenia Mike Rothman povedal, že zlodeji sa snažia sledovať finančné toky.

Rothman, ktorý je zároveň obchodným komisárom v Minnesote poznamenal: “Táto populácia, ktorá odchádza do dôchodku, je jednou z najbohatších a pokiaľ ide o ich dôchodkové sporenie sa jedná o najbohatšiu generáciu,” … “Podvodníci to však taktiež vedia.”

Súvisiace: Finančný podvod sa stane každých 15 sekúnd!

Ak sa dôchodcom nebudeme pomáhať, môžu byť tiež zraniteľnejšími.

Rothman ďalej uviedol: “Je jednoduchšie pokúsiť sa vo finančných otázkach zneužiť starších občanov s kognitívnymi (rozpoznajúcimi) alebo inými poruchami, než okradnúť banku,” … “Takže sú ich cieľmi.”

Staršie prípady finančných podvodov:

Zneužívanie treťou stranou – 27%
Rozdelením účtov – 26%
Členom rodiny, správcom alebo splnomocnencom – 23%
Oslabenou spôsobilosťou – 12%
Všetky prrechádzajúce 3 možnosti dohromady – 12%
Podvod – 6,30%
Vykorisťovanie staršími – 5,70%
Priateľ, alebo opatrovateľ využívajúci výhody – <1%
Nadmerné odpisy – <1%

Patricia Boyleová, ktorá je profesorkou vied v správaní na Rush University Medical Center v Chicagu tvrdí: „Hovoriť o finančných podvodoch len v súvislosti s oslabením poznávacej schopnosti, nepoukazuje na celý rozsah problému. Pokles kognitívneho myslenia je spojený s 33-percentným nárastom náchylnosti k podvodom, ale dokonca aj zdraví seniori sa stávajú obeťou.“

Boyleová na júlovej konferencii Medzinárodnej asociácie gerontológie a geriatrie poznamenala: “Mnohé z obetí finančných podvodov nečelia demencii alebo zdravotnému postihnutiu,” … “Z nejakého dôvodu sú stále zraniteľnými – a my si stále nie sme istí, prečo to tak je.”

Podľa novej štúdie v americkom časopise Public Health sa uvádzalo – v danom roku 1 z 18 “starších dospelých”, ktorí sú “kognitívne v poriadku” boli obeťou finančných podvodov, podvodov alebo boli zneužitými. Analýza zahŕňala 12 štúdií, kde bola použitá vzorka približne 41 700 jednotlivcov.

Zabráneniu týmto podvodom môže taktiež pomôcť získať vhodné okolie, vrátane dôveryhodných členov rodiny a profesionálov.

Rothman nakoniec poznamenal: Poradcovia, účtovníci a ďalší finanční profesionáli môžu byť často medzi prvými, ktorí by vedeli zistiť že sa jedná o potenciálne nebezpečenstvo, čím nemusia realizovať veľký výber finančných prostriedkov z dôvodu neočakávaných finančných požiadaviek, alebo pre príliš “zaujímavé investičné príležitosti.” Ochrana pred zneužitím a riešenie podozrenia na starších občanoch je pochopiteľne rozdielnou. Zároveň je treba vždy vykonať automatickú kontrolu, ktorejkoľvek ponuky.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: NYTimes, WSJ

Facebook komentár