Vypoved-v-zamestnani-dalo-rekordny-pocet-Americanov

Podľa aktuálne zverejnených údajov, prácu v auguste opustilo rekordných 4,3 milióna ľudí, čo je dôkazom značného pákového efektu zamestnancov v súčasnej ekonomike.

Podľa správy o voľných pracovných miestach a prieskume fluktuácie práce (JOLTS) zverejnenej počas tohto týždňa, v auguste ukončilo prácu zhruba 2,9% pracovnej sily, čo je nárast oproti 2,7% v júli. To predstavuje najvyššiu mieru od začiatku zberu dát, z konca roka 2000.

Počet pracovníkov, ktorí skončili, sa od júla zvýšil o 242 000 jednotlivcov, pretože stále viac Američanov požadovalo vyššie platy, lepšie pracovné podmienky a flexibilnejšie opatrenia. Počet ľudí, ktorí skončili vzrástol najmä v sektoroch ubytovacích a stravovacích služieb, vo veľkoobchode a v školstve.

Gus Faucher, hlavný ekonóm PNC, poznamenal: „Ak nie ste spokojní so svojou prácou alebo chcete zvýšiť plat, v súčasnom prostredí bolo ľahké nájsť si novú,“ … „Vidíme ľudí, ktorí to riešili najmä odchodom za lepšími možnosťami.“

Spoločnosti naďalej zápasia s vážnym nedostatkom pracovníkov. Správa JOLTS ďalej ukázala, že voľné pracovné miesta zostali na konci augusta na veľmi vysokej úrovni 10,4 milióna. To však od konca júla znamená pokles o 659 000.

Čísla ukazujú, že nedostatok pracovníkov bol ešte horší, ako sa v lete predpokladalo. Počet otvorených pracovných miest v júli bol zrevidovaný na 11,1 milióna, čo je rekord od začiatku tejto správy z roku 2000.

„Zlatý vek“ pre zamestnancov

Joe Brusuelas, hlavný ekonóm RSM, uviedol, že to môže byť začiatkom toho, čo by sa nakoniec mohlo považovať za „zlatý vek amerického zamestnanca“.

Brusuelas poznamenal: „Americký zamestnanec je teraz presvedčený, že má vyjednávaciu silu a môže získať primeranú mzdu – a mať vplyv na podobu pracovných podmienok.“

Táto vyjednávacia sila pochádza z ich ochoty opustiť prácu, ktorá sa im nepáči, a hľadať si novú. A tento posun nie je zameraný najmä na jednoduchú ekonomiku, ale aj na širšie prehodnotenie kvality života a účelu.

Brusuelas ďalej uviedol: „Toto nastáva po veľkých vojnách alebo depresiách,“ … „Je ťažké si to všimnúť, keď ste v tom, ale prešli sme šokom, ktorý vyvolal v populácii neočakávanú zmenu. A tiež bude nejaký čas trvať, kým sa zorientujeme.“

To všetko pomáha vysvetliť, prečo majú zamestnávatelia, vrátane tovární, prepravných spoločností, reštaurácií, stavebných firiem a škôl, problémy s hľadaním zamestnancov.

Z dlhodobého hľadiska takáto transformácia pracovnej sily bude predstavovať pozitívny faktor, ktorá umožní väčšiemu počtu ľudí nájsť uspokojenie vo svojej kariére a podnikom mať šťastnejších zamestnancov. A môže umožniť viacerým pracovníkom zarobiť si na živobytie a prispieť k širšiemu hospodárstvu, čím sa zmierni alarmujúci rozdiel medzi bohatými a chudobnými.

V krátkodobom horizonte však nedostatok zamestnancov bude aj naďalej komplikovať znovuotvorenie globálnej ekonomiky, čo prispeje k zvýšeniu cien, napätiam v rámci dodávateľských reťazcov, nedostatku výrobkov a oneskoreniu prepravy.

Faucher z PNC nakoniec poznamenal: „Kým sa tieto veci vyriešia, určite to to potrvá.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár