-HSBC Holdings dnes oznámila, že z dôvodu nižších daní a poklesu poplatkov zlých úverov dosiahla rast zisku za prvý štvrťrok o 58%, ale základný zisk sa znížil, z dôvodu nezmenených príjmov a rastu nákladov v poslednom období
-čistý zisk bol 4,15 miliardy amerických dolárov, v porovnaní s 2,63 miliardy dolárov v prvom štvrťroku minulého roka, a do značnej miery v dôsledku nižším daňovým nákladom. Upravený zisk pred zdanením bol 5,5 miliardy amerických dolárov, čo je pod očakávaniami analytikov vo výške približne 6 miliárd dolárov, a pokles z 6,01 miliardy dolárov v porovnateľnom štvrťroku
-príjmy zhruba stagnovali na úrovni 17,04 miliardy dolárov z 17,9 miliardy dolárov, s poklesom peňazí na jeho prebytok hotovosti, a odrážajúce znižovanie amerického spotrebiteľského financovania portfólia úverov
Wall Street Journal

Facebook komentár