Bitcoin je digitálna mena, ktorá existuje, na rozdiel od fyzických mien ako dolár alebo euro, takmer úplne iba vo virtuálnom priestore. Rastúce číslo podporovateľov navrhuje používanie Bitcoinu ako alternatívnej meny, s ktorou sa dajú platiť tovary a služby rovnako ako s konvenčnými menami. Bitcoin je prvá a najpopulárnejšia kryptomena, alebo mena, ktorá používa kryptografiu1 na kontrolu svojho vzniku, administráciu a bezpečnosť.

Bitcoin bol vytvorený v roku 2009 tajomnou skupinou so pseudonymom Satoshi Nakamato, ktorej pravá identita ešte len čaká na odhalenie, a ktorá opustila projekt v roku 2010. Avšak Bitcoin sa stal výnimočným v roku 2013, keď sa jeho hodnota viac ako 10 násobne zvýšila behom dvoch mesiacov – z 22 dolárov vo februári na rekordných 266 dolárov v apríli. Na svojom vrchole, postavenom na viac ako 10 miliónoch vydaných bitcoinov, mala táto kryptomena trhovú hodnotu vyše 2 miliardy dolárov.

Viac aktuálnych článkov meny Bitcoin nájdete tu 

Bitcoin vs. Konvenčné meny

Bitcoin sa líši od konvenčných mien niekoľkými základnými rozdielmi (pre jednoduchosť sme použili dolár ako zástupcu konvenčných mien):

 • Bitcoin používa P2P technológiu bez centrálnej autority: Bitcoin je decentralizovaná mena riadená peer-to-peer technológiou (P2P2), bez centrálnej autority. Všetky funkcie, ako napríklad vydávanie nových Bitcoinov, transakčné procesy a verifikácia, sú vykonávané kolektívne – sieťou – bez centrálneho dozorcu alebo agentúry, ktorá by dávala pozor na operácie. Naopak, konvenčná mena je vydávaná centrálnou bankou ako súčasť spravovanie štátnej monetárnej politiky. V USA má právo vydávať peniaze iba inštitúcia Federal Reserve; ktorá je takisto aj centrálna autorita, ktorá vedie monetárnu politiku, dohliada na banky, udržiava finančnú stabilitu systému, a poskytuje finančné služby depozičným inštitúciám.
 • Bitcoin je primárne digitálny: I keď sú Bitcoiny vo fyzickej podobe dostupné od spoločností ako Casascius a BitBills, Bitcoin bol primárne navrhnutý ako digitálne mena. Fyzické Bitcoiny sú tak trochu novinkou, a už len myšlienka tejto hmatateľnej formy rúca hlavnú myšlienku digitálnej meny – aspoň podľa najhorlivejších zástancov tohto koceptu. Naopak, Vaše doláre sú primárne vo fyzickej podobne; sumy, ktoré držíte vo Vašej banke a u online maklérov môžu byť, ak si to želáte, prekonvertované na fyzické doláre behom pár minút.
 • Bitcoin má maximálny limit 21 miliónov: Celkové číslo Bitcoinov, ktoré budú vydané, je 21 miliónov. Proces “ťažby”3 Bitcoinov momentálne vytvára 25 Bitcoinov každých 10 minút (číslo novovytvorených Bitcoinov bude zmenšené o polovicu každé štyri roky), takže tento limit nebude dosiahnutý až do roku 2140. Zatiaľ čo kritici Bitcoinu argumentujú, že tento limit nie je dostatočne vysoký, podporovatelia tvrdia, že keďže Bitcoin je deliteľný na 8 desatinných čísiel, množstvo čiastkových Bitcoinov (zvané “satoshis”) – 21 x 1014 – bude viac ako dostatočné na akékoľvek využitie. Konvenčné meny, na druhej strane, môžu byť vydávané neobmedzene.
 • Bitcoin je komplexný produkt: Koncepty kryptomien sú všeobecne nezrozumiteľné a abstraktné, a pochopiť, ako a prečo Bitcoin funguje, vyžaduje vyššiu mieriu technologických poznatkov.
 • Bitcoin má obmedzené využitie: Zatiaľ má obmedzené využitie a nie je používaný v kamenných obchodoch (pozn. autora: už existujú aj kamenné obchody, ktoré prijímajú bitcoin, ich číslo je však mizivé), čo sa však môže časom zmeniť, ak bude Bitcoin naďalej stúpať na popularite. Dolár, na druhej strane, má ako svetová globálna menová rezerva takmer univerzálne využitie.
 • Transakcie Bitcoinov majú svoje nevýhody: Transakcia Bitcoinov môže byť potvrdená do 10 minút. Transakcie sú neodvolateľné a môžu byť vrátené iba príjemcom. Tieto obmedzenia neexistujú pri konvenčných menách, kde sú debetné a kreditné transakcie potvrdené behom niekoľkých sekúnd; niektoré transakcie môžu byť zadržané kvôli oprávneným dôvodom odosielateľa, bez toho, aby sa musel spoliehať na štedrosť príjemcu.
 • Bilancie Bitcoinov nie sú kryté: To znamená, že ak stratíme vaše Bitcoiny z akéhokoľvek dôvodu – napríklad poškodený hard disk; hacker Vám ukradne vašu digitálnu peňazenku, v ktorej sú Bitcoiny uložené; alebo burza Bitcoinov, v ktorej ste mali svoj účet, skrachuje – nemáte príliš veľa iných možností. Menové zostatky na bankových účtoch sú, na druhej strane, poistené proti určitým udalostiam ako napríklad krach banky agentúrou ako Federal Deposit Insurance Corporation v USA.

Ako funguje Bitcoin

Povedzme,  že si chcete Bitcoin vyskúšať. Prvá vec, ktorú musíte urobiť ako nováčik, je nainštalovať si digitálnu peňaženku do vášho počítača alebo mobilu. Táto peňaženka je, jednoducho povedané, bezplatný open-source software, ktorý bude generovať Vašu prvú a nasledovné Bitcoin adresy. Existujú tri typy peňaženiek – sofvérová peňaženka (naištalovaná vo Vašom počítači), mobilná peňaženka (naištalovaná vo Vašom mobile) alebo Web peňaženka (uložená na webstránke poskytovateľa Bitcoin služieb).

Bitcoin používa na bepečnosť technológie verejného klúčového šifrovania4. To znamená, že keď je vytvorená nová Bitcoin adresa, je vygenerovaný kryptografický pár klúčov pozostávajúci z verejného a súkromného klúču – sú to v podstate unikátne, dlhé reťazce písmen a číslic.

Každá adresa má svoj vlastný Bitcoinový  zostatok, takže všetko, čo potrebujete, je získať nejaké Bitcoiny, ktoré budú držané na jednej z adries vo Vašej peňaženke. Bitcoiny si môžte zadovážiť niekoľkými spôsobmi – kúpou prostredníctvom Bitcoin zmenární ako Mt. Gox alebo Bitstamp, alebo pomocou služieb ako BitInstant, ktorá umožňuje prevody prostriedkov medzi Bitcoinovými zmenárňami a podporuje rôzne platobné mechanizmy.

Všetky transakcie Bitcoinov sú verejne uložené  a nastálo na Bitcoinovej sieti, čo znamená, že zostatok a trasankcie ktorejkoľvek Bitcoin adresy sú viditeľné komukoľvek. Expreti preto odporúčajú majiteľom Bitcoinov vytvoriť novú adresu pre každú transakciu ako prostriedok na zabezpečenie súkromia a zvýšenia bezpečnosti.

Ak ste si už vytvorili Bitcoin adresu a zadovážili Bitcoiny, môžete ich používať na online transakcie so spoločnosťou, ktorá prijíma Bitcoiny ako platobnú menu. Spoločnosť Vám pošle svoju bitcoinovú adresu, na ktorú môžete poslať bitcoinovú platbu. Nasmerujete platbu na danú adresu; no atiaľ čo transakcia trvá len niekoľko sekúnd; potvrdenie môže trvať aj viac ako 10 minút.

Všetky transakcie Bitcoinov, bez rozdielu, sú  zarhnuté vo vzdielanom verejnom transakčnom výpise známom ako “block chain.“ Táto funkcia slúži na potvrdenie toho, že odosielateľ naozaj vlastní Bitcoiny, ktoré posiela, a takisto na zabránenie podvodom a viacnásobnému použitiu5 tých istých Bitcoinov.

Prečo potvrdenie transakcie trvá tak dlho? Pretože vyriešenie komplexných algorytmov zahrnutých v ťažbe Bitcoinov trvá určitý čas aj pri nesmierne výkonných počítačoch.

Príklad transakcie Bitcoinov

Uvažujme, že chcete vykonať online platbu spoločnosti – nazvime ju BitChamp – použijúc 5 Bitcoinov, ktoré máte na adrese vo svojej digitálne peňaženke. Tú  su kroky danej transakcie:

 1. BitChamp vytvorí novú bitcoinovú adresu, na ktorú vás nasmeruje. Toto vytvorí súkromný klúč (ktorý pozná  iba BitChamp) a verejný klúč (prístupný Vám a verejnosti). Všimnite si, že tak ako predávajúci nemusí poznať Vašu skutočnú identitu pri platbe hotovosťou, vy nemusíte odhaliť svoju reálnu identitu pri platba spoločnosti BitChamp, a ostať tak v anonymite.
 2. Cez svojho bitcoinového klienta (bezplatný Bitcoin softvér, ktorý ste si najprv naištalovali na počítač) odošlete 5 Bitcoinov z Vašej peňaženky na adresu BitChamp. Toto sa nazýva transakčná správa.
 3. Vaša bitcoinová peňaženka elektronicky “podpíše“ transakčnú žiadosť so súkromným klúčom adresy, z ktorej odosielate Bitcoiny. Pamatajte, že Váš verejný klúč je dostupný všetkým na overenie podpisu.
 4. Vaša transakcia je uverejnená na sieti Bitcoin a bude potvrdená o niekoľko minút. 5 Bitcoinov bolo úspešne prevedených z Vašej adresy na adresu spoločnosti BitChamp.

Všimnite si, že iba prvé dva kroky zahŕňajú konanie Vás a predávajúceho. Ďaľšie dva kroky sú automaticky vykonávané Bitcoin klientom (softvér) a Bitcoin sieťou. Bezpečné uloženie si súkromného klúču pripojeného k adrese je veľmi dôležité, pretože ktokoľvek, kto sa dostane k tomuto súkromnému klúču, môže ovládať Bitcoiny na tejto adrese, a využiť ich.

Výhody a nevýhody Bitcoinu

Bitcoin má množsto výhod:

Bitcoin bola prvá kryptomena, preto má aj výhodu “prvého hýbateľa“, a teda náskok pred konkurenciou.

 • Celkový počet Bitcoinov je obmedzený na 21 miliónov, takže je neprevdepodobné, že sa znehodnotí výsledkom obrovského prílivu nových Bitcoinov.
 • Keďže je Bitcoin decentralizovaný, nie je ovlypniteľný zásahmi a manipuláciou vládami jednotlivných štátov.
 • Transakčné poplatky sú omoho nižšie ako pri konvenčných menách.

Na druhej strane, medzi nevýhody Bitcoinu patria:

 • Cena Bitcoinu bola v poslednom čase veľmi nestabilná, čo sťažuje posúdenie reálnej hodnoty tejto meny, pričom vzrastá riziko straty investorov.
 • Relatívna anonymita Bitcoin účtov môže povzbudzovať nelegálne využitie a nedovolenú činnosť ako napr. daňové úniky, verejný predaj zbraní, hazardné hry alebo obchádzanie menových kontrol.
 • Fakt, že Bitcoiny existujú primárne v digitálnej podobe, ich robí náchylnými k strate.

Zhrnutie

Od roku 2009, kedy bol Bitcoin uvedený, dosiahol nesmierny pokrok vo svojej adaptácii a využití. Avšak vývoj počas najbližších pár rokov ukáže, či sa táto momentálne najúspešnejsia kryptomena stane pevnou súčasťou globálneho finančného systému, alebo či je predurčená ostať v úzadí.

Definície:

1 Kryptografia predstavuje postupy a techniky používania šifrovania na zabezpečenie komunikácie a prenosu dát a informácií.

2 V P2P (peer-to-peer) sieti je skupina počítačov prepojená za účelom zdieľania zdrojov a informácií použivatelmi, pričom neexistuje žiadna centrálna pozícia v sieti. Naopak, v typickej sieti klient-server ovláda centrálny server úroveň prístupu každého používatela do verejne zdielaných zložiek. Populárne aplikácie P2P konceptu sú napríklad Skype a služby na zdielanie súborov ako BitTorrent.

3 Ťažba Bitcoinov odkazuje na výpočtovo náročné úlohy, ktoré sú potrebné na tvorbu Bitcoinov. Zatiaľ čo akýkoľvek počítač môže byť využitý na ťažbu Bitcoinov používajúc jeden z voľne dostupných ťažobných softvérov, v skutočnosti je potrebné obrovské množstvo počitačovej sily na vyriešenie extrémne komplexných algorytmov, ktoré sa podielajú na fungovaní celej Bitcoin siete. Proces ťažby je pomerne zložitý a zahŕňa pokročilé koncepty kryptografie.

Jednoducho povedané, tí, čo ťažia Bitcoiny, využívajú výkonné počítače na sledovanie a zhromažďovanie bitcoinových transakcií, ktoré sa každých 10 minút ukladajú do nového bloku. Títo “banníci“ potom intenzívne pracujú s nesmiernou hŕbou čísel, ktorú je potrebné spracovať na potvrdenie všetkých transakcií v danom bloku. Toto je konkurenčný proces, a prvý banník, ktorý vyrieši dané algorytmi a potvrdí transakcie, odovzdáva výsledok do celej siete Bitcoin. Po potvrdení sieťou je blok pridaný do reťazca blokov. Každý blok obsahuje určitý počet Bitcoinov, ktoré sú vyplatené úspešnému banníkovi. Keď systém prvý krát začinal v roku 2009 bola táto odmena nastavená na 50 Bitcoinov, potom v novembri 2010 bola zmenšená na 25 Bitcoinov, a bude zmenšená na polovicu približne každé štyri roky.

4 Šifrovanie verejných klúčov kombinuje verejný a súkromný klúč. Zatiaľ čo verejný klúč je prístupný komukoľvek, spárovaný súkromný klúč je bezpečne uložený v digitálne peňaženke a zvyčajne je chránený heslom. Každá Bitcoin transakcia je podpísaná súkromným klúčom používateľa, ktorý operáciu inicializoval, poskytujúc tak matematický dôkaz, že transakcia skutočne pochádza od majiteľa adresy, a zabraňujúc tak, aby bola transakcia zmenená po tom, čo bola odoslaná. Keďže tento pár klúčov je matematicky prepojený, akékoľvek dáta alebo informácie zaheslované súkromným klúčom môžu byť odkódované iba so zodpovedajúcim verejným klúčom, a naopak.

5 Dvojité míňanie (Double-spending) znamená použiť tú istú digitálnu menu viac krát – niečo, čo je nemožné s fyzickou menou.

Viac aktuálnych článkov meny Bitcoin nájdete tu 

Preložil: Marián Rehák

AK by niekoho bavili preklady podobných článkov, nech sa Nám ozve na Facebook – do správy

Zdroj: Bitcoin.org

Facebook komentár