Definícia slovného spojenia – “Počiatočná verejná ponuka/Initial Public Offering – IPO”

Prvý predaj akcií súkromnej spoločnosti verejnosti. IPO sú často robené menšími, mladšími spoločnosťami, ktoré hľadajú kapitál pre rozšírenie. Ale môže byť taktiež vykonaný veľkými súkromnými firmami, ktorí chcú, aby sa verejne obchodovali. V IPO emitent získava podrobnosti k upisovaniu firmy, ktoré jej pomáha zistiť, aký typ zabezpečenia je vhodné vydať (obyčajné alebo prednostné), najlepšiu cenu a čas, kedy by mala prísť na trh. Taktiež sa používa aj spojenie “public offering//verejná ponuka”. Realizuje sa na primárnom trhu.

Vysvetlenie pojmu “Initial Public Offering – IPO”

IPO môže byť riskantná investícia. Pre individuálneho investora, je ťažké predpovedať za akú cenu sa bude obchodovať akcia spoločnosti v jeho počiatočný deň obchodovania a v blízkej budúcnosti, pretože má často k dispozícií len veľmi málo historických dát, ktoré môže vykonať analýzu spoločnosti. Taktiež väčšina spoločností pred IPO prechádza prechodným obdobím rastu, ktoré sú predmetom ďalšej neistoty ohľadom ich budúcich hodnôt.

 

Niektoré články s týmto pojmom na stránke FianncnyTrh.com: 

Čo sa v skutočnosti stalo pri zbabranom IPO Facebooku

ZAUJÍMAVÁ Grafika : Porovnanie IPO spoločnosti Facebook s ostatnými technologickými IPO

Európske IPO aktuálne zaznamenávajú návrat na scénu

Facebook komentár