Konglomerát Berkshire Hathaway počas svojej výročnej schôdze pred akcionármi uviedol (počas veľkej cesty investičnej komunity), že naprieč svojim portfóliom zaznamenal významné zisky.

Spoločnosť, ktorú po viac ako piatich desaťročiach vlastní a prevádzkuje Warren Buffett v priebehu roka 2015 zaznamenala navýšenie čistej hodnoty majetku o 15,4 miliardy dolárov, hoci výkon ceny akcií konglomerátu v poslednej dobe zaostával za všeobecným akciovým trhom.

Súvisiace: Čo všetko môžu kúpiť akcionári na výročnej schôdzi Buffetta – Berkshire Hathaway

Tieto zisky posilnili účtovnú hodnotu akcie triedy A a triedy B o 6,4 percenta. Za celý rok tak Berkshire vo forme prevádzkového zisku zarobila 17,36 miliardy dolárov a v samotnom štvrtom štvrťroku sa jednalo o 4,67 miliardy dolárov. Celkovo možno povedať, že zisk spoločnosti Berkshire v priebehu celého roka vzrástol na 24,08 miliárd dolárov.

“Veštec z Omahy” (Warren Buffett) bol odmietavým k myšlienke, že súčasný stav americkej ekonomiky je predzvesťou negatívnej budúcnosti. Buffett tento názor úplne znevážil, keďže uviedol, že “vsádzať proti Amerike je hrozná chyba” a uviedol, že súčasná generácia je “najšťastnejšou v histórii.”

Vo svojej každoročnej akcií, ktorá je na Wall Street vo veľkej miere sledovanou, najmä preto že poskytuje určitý vhľad do myslenia a investičnej filozofie Buffetta. Berskshire taktiež uviedla, že výkon jej železníc – BNSF zaznamenal “dramatické” zlepšenie, najmä po nepokojnom roku 2014.

Berkshire vo svojom liste uvádzala: “Na dosiahnutie tohto výsledku sme v priebehu roka, v kapitálových výdavkoch investovali okolo 5,8 miliardy dolárov, čo predstavuje rekordnú hodnotu v oblasti amerických železníc a takmer 3-násobok našich ročných odpisov,” … “Boli to naozaj dobre vynaložené peniaze.”

Súvisiace: Aký je ročný plat Warrena Buffetta v Berkshire Hathaway?

Táto železničná spoločnosť je súčasťou “Top 5” spoločnosti Berkshire, keďže sa jedná o portfólium najväčších spoločností mimo sektora poisťovní. Týchto päť spoločností dokopy v poslednom roku zarobilo 13,1 miliárd dolárov, čo je predstavuje medziročný nárast o 650 miliónov dolárov. V tomto roku skupina oznámila, že bude mať dokonca “Top 6”, keďže sa k nim pridá Precision Castparts, ktorú Berkshire nedávno kúpila za viac ako 32 miliárd dolárov.

Medzi “Top 4” akciové investície konglomerátu Berkshire patria spoločnosti American Express, IBM, Wells Fargo a Coca-Cola. Berkshire Hathaway pod dozorom Warrena Buffetta v priebehu roku 2015 zvýšila svoj podiel vo všetkých štyroch spoločnostiach. Niektoré z týchto investícií dopomohli k nedostatočnému výkonu v priebehu roka, keďže boli brzdou ceny akcií spoločnosti Berkshire.

Zdroj: FoxBusiness

Facebook komentár