Súvahy všetkých centrálnych bánk na svete, explodujú vyššie, alebo sú zapojené do kvantitatívneho uvoľňovania.

Stupeň, akým centrálne banky všade na svete tlačia peniaze, je bezprecedentný.

Prvých osem grafov ukazuje súvahy najväčších centrálnych bánk na svete. Európsku centrálnu banku (ECB), Americkú federálnu banku (FED), Banku Japonska(BoJ), Banku Anglicka (BoE), Bundesbanku ( Nemecko), Francúzku centrálnu banku, Čínsku ľudovú banku (PBoc) a Švajčiarsku národnú banku (SNB). Záznamy na grafoch sú významné udalosti a alebo hodnoty rastu.

Znázornená je veľkosť  každej súvahy v lokálnej mene. Všimnite si že každá rastie prudko nahor keďže každý graf ide z ľavého dolného rohu smerom doprava nahor. Väčšina stále vytvára historické maximá. Ak je základná definícia kvantitatívneho uvoľňovania značný nárast v súvahe centrálnej banky  cez nárast bankových rezerv, potom je všetkých 8 centrálnych bánk zapojených do kvantitatívneho uvoľňovania (QE).

Porovnávanie súvah centrálnych bánk

Pre účely porovnávania, sme zmenili týchto 8 súvah na podmienky dolára. 4 najväčšie, PBoC, Fed, BoJ a ECB sú znázornené v prvom grafe.  Ďalšie 4, Bundesbanka, Banka Francúzska, BoE a SNB sú znázornené v druhom grafe. Rozdelili sme ich, kvôli ich diametrálne odlišnej mierke.

V prvom grafe si všimnite, že súvahy PBoC a ECB sú väčšie ako súvaha Fedu, keď sa skonvertujú na dolár. BoJ mávala najväčšiu súvahu v dolároch do roku 2006.

Zobrazené v mene dolára nižšie, je Bundesbanka (Centrálna Banka Nemecka) je najväčšia z“ druhej  štvorky“ centrálnych bánk.

Tempo rastu patrí za posledné  roky medzi najvyššie. Toto je prekvapujúce  odkedy je Bundesbanka považovaná za centrálnu banku „ťažkých peňazí“.

Kombinované súvahy centrálnych bánk

Ďalší graf zobrazený nižšie, ukazuje súvahy ôsmych najväčších centrálnych vyjadrené v dolároch. Graf je len do Októbra, kedy boli zverejnené posledné čísla z PBoC.

Spoločná hodnota  súvah týchto ôsmych centrálnych bánk sa takmer strojnásobila za posledných 6 rokov z 5,42 Biliardy na viac ako 15 Biliard stále rastie!

Centrálne banky sa rovnajú jednej tretine hodnoty svetových akcií

Ako bolo spomenuté vyššie, QE je nárast súvah spôsobený kvôli zvyšovaniu bankových rezerv. Dôvod QE, ako bolo vysvetlené v tomto videu od Banky Anglicka, je zvýšenie bankových rezerv pomocou nákupu pevne úročených cenných papierov za účelom zníženia  úrokových sadzieb. Toto spôsobí ,že pevne úročené cenné papiere sa stanú relatívne neatraktívnymi/ prehodnotenými a tlačia investorov von z krivky rizika. To by malo zvýšiť nakupovanie rizikovejších aktív ako akcie, čím zvýšia ich cenu. Teoreticky tieto vyššie ceny by mali viesť k efektu ozdravenia a zvýšenej ekonomickej aktivite.

Dajúc tejto definícii odôvodnenie, je fér porovnávať veľkosť týchto súvah (15 Biliard)ku kapitalizácii svetového akciového trhu( 48 Biliard). Je to zobrazené v grafe nižšie.

Pred finančnou krízou v 2008, súvahy týchto ôsmych centrálnych bánk sa vyšvihli na 33% kapitalizácie svetového akciového trhu. Toto neprišlo s veriteľmi úverov poslednej inštancie ako skôr  rozšírením QE( nákup dlhopisov s „tlačených peňazí“), dokonca rýchlejšie ako rastú svetové akciové trhy. 

Čo to všetko znamená ?

V našom konferenčnom pohovore sme povedali:

2011 bol náročný rok pretože všetky akcie sa zjavne hýbali spolu. Bolo to ako keby sa každá spoločnosť z S&P 500 malo toho istého riaditeľa, ktorý pozná iba jednu stratégiu, čo by vyústilo do vysokého stupňa korelácie medzi na prvý pohľad nezávislými spoločnosťami.

Masívne angažovanie centrálnych bánk  do trhových rizík nás vrátilo do „de facto“  centrálne plánovanej ekonomiky. Tie S&P 500 spoločnosti majú  spoločného riaditeľa, je to Ben Bernake, pretože jeho politika sa týka každého. Preto je „Money Management“ tak náročný. Korelácie prídu a odídu, vždy tak robia, ale čo ich prinúti odísť? Toto sa stane jedine keď odídu vlády a centrálne banky.

Ale keď odídu preč, neznamená to že veci zhoršia? Možno sa zhoršia, ale tiež to znamená, že vyriešime excesy na trhu. Odmeňujeme ľudí, ktorý robia správnu vec a trestáme ľudí ktorý robia vec nesprávnu. A máme úpravu procesu, ktorý môže byť škaredý, ale potom máme dlhú dobu expanzie.

Centrálne banky riadia trhy rozsahom, ktorý táto generácia ešte nevidela. Spoločne tlačíme peniaze v rozsahu, ktorý tu nebol za celú históriu.

Takže ako tento proces obrátiť? Ako vrátia centrálne banky späť Biliardy dolárov v tlačených peniazoch bez toho, aby sa trhy zrútili? Úprimne, to nikto nevie, aspoň nie centrálne banky ktoré vytvárajú rekordy v tlačení peňazí.

Pokiaľ sa nepochopí a nevytvorí  celosvetová úniková stratégia, rizikové trhy budú  padať a rásť, podľa vnímania reality súvah centrálnych bánk. Tak dlho ako je to považované za dobrú vec, rovnako ako neustále rastúce ceny domov boli považované za dobrú vec, rizikové trhy budú rásť.

Keď/ ak tieto centrálne banky zájdu príliš ďaleko, ako to bolo eventuálne s cenami bývania, expandujúce súvahy nebudú brané z pozitívneho pohľadu. Namiesto to budú vnímané v takom istom svetle, ako boli CDO (Collateralized debt obligation) kryté hypotékami  s vysokými cenami úrokov, keď ceny bývania padali. Riadenie týchto centrálnych bánk už nebude vnímané ako podpora, ale ako 8 Alanov Greenspanov, ktorý spôsobil finančnú krízu.

Bod zvratu medzi rastúcou a klesajúcou súvahou ne nemožné nájsť. Vzhľadom k rastu  bilancie centrálnych bánk na celom svete v posledných niekoľkých rokoch, možno nebudeme musieť čakať príliš dlho aby sme na to prišli. Užite si to, kým je ešte optimistický. 

Zdroj: EquityJungle

Facebook komentár