Môj prvý článok je založený  na našom práve zverejnenom Prehľade trhov (mesačné správy). Zameriava sa na zlato ako antiinflačnú ochranu a dôvod prečo je práve zlato ochranou proti niečomu inému. V článku nižšie sa budem sústrediť na nedávne komentáre Johna Paulsona v ktorých vysvetľuje spojitosť zlata a peňažnej zásoby. V skratke, významné nárasty peňažnej zásoby môžu byť dobré dôvody k rastu cien, ale nie nevyhnutné, ako tvrdí Paulson.

John Paulson stavil v prospech zlata, ktoré je založené na  jeho inflačnom vysvetlení súčasnej situácie. Vo svojom presvedčení o inflačnom scenári je dôsledný, keď tvrdí, že trh s nehnuteľnosťami nemá ďaleko od dna. Hoci niekedy zájde až tak ďaleko a hovorí, že kúpiť dom je jedna z najlepších investícií, ktoré človek môže spraviť. (Dovoľte nám nezabudnúť, že Paulson správne predpovedal vrchol na trhu s nehnuteľnosťami a stal sa miliardárom rýchlym predajom subprime hypoték v roku 2007.) Tak kde je zhodnosť? Čo má stúpanie cien zlata spoločné so stúpaním cien na trhu s nehnuteľnosťami? Odpoveď je: ak veríte v silné inflačné sily, tak musíte veriť, že by mali prevládať makroekonomicky a nemôžete oddeliť rôzne trhy. Ak má tlačenie peňazí viesť k inflácii, mali by sme infláciu vidieť všade, pretože je to všeobecný fenomén; nárast cien. Samozrejme niektoré trhy sú ovplyvnené viac ako ostatné. Jedna cena sa môže zvýšiť o 10%, ďalšia o 25%, iná len o 4%. Ak sa inflácia predsa len prejaví, niet pochybností o tom, že odvtedy sú rastúce ceny v skutočnosti viditeľné všade. Z toho dôvodu sa bude zdať odporujúce argumentovanie na jednej strane, že prichádza vysoká inflácia a tvrdenie v tej istej, že trh s nehnuteľnosťami má stále padať. Inými slovami, ak veríte v hyperinfláciu, mali by ste veriť aj prudkému boomu, útek do nehnuteľných aktív, niektoré aktíva užitočné pre verejnosť napriek tomu  brzdia akýkoľvek možný dlh (odkedy sa skutočná hodnota dlhu vo vysoko inflačnej búrke zmenšuje).

To samozrejme neznamená, že trh zlata vždy musí kopírovať rovnaký smer ako trh s nehnuteľnosťami. Ale ak je argument na kupovanie zlata založený na hyperinflačných záveroch, tak niekto musí prijať následky a namietať, že ostatné skutočné trhy musia tiež prosperovať. To je vlastnosť vysokej celkovej inflácie: všetko sa stáva drahším (až na peniaze a minulé zmluvy, ktoré strácajú svoju hodnotu). Z toho dôvodu ak niekto predpokladá, že zlato porastie v dôsledku veľmi vysokej inflácie, ktorá je za rohom, niekto by tak isto mohol povedať, že nehnuteľné aktíva narastú kvôli prichádzajúcej inflácii.

V skutočnosti sa deje to isté aj s úrokovými výnosmi, vrátane vládnych dlhopisov. Ak nastane vysoká inflácia, niekto by mohol vidieť investorov požadovať kompenzáciu za infláciu. Inými slovami, úrokové výnosy z aktuálnych investícií by mali brať do úvahy inflačnú vlnu, ktorá má potiahnuť menový trh. Ak veríte v hyperinfláciu, sledujte aktuálne úrokové výnosy a všetky trhy s komoditami. Ak nevidíte vzostup v oboch prípadoch, nikto v skutočnosti neočakáva vznik vysokej inflácie. Preto by ste sa kvôli hyperinflačnému tvrdeniu nemali rozhodnúť pre zlato.

Prostredie veľmi vysokej úrovne inflácie (desiatky percent) zlato porastie ako ostatné skutočné hodnoty. Aký je scenár s jednočíselnou infláciou? Je zlato skutočne inflačnou ochranou tak ako je propagované? Ľudia tomu veria a majú pravdu ak dôjde k scenáru s vysokou infláciou, ale ak sa zameriame na nižšie hodnoty inflácie existuje malá súvzťažnosť medzi mierou inflácie a cenou zlata. Skutočne ako bolo tvrdené vyššie, zlato je antiinflačný nástroj len v prípade vysokej inflácie. Veľmi vysokej. Posledných 40 rokov nám hovorí, že zlato má svoj vlastný cyklus, naozaj nesúvisiaci s výškou miery inflácie. Pozrite sa na tento graf:

Za posledných 40 rokov dolár neustále strácal svoju hodnotu (mierka na pravo) niekedy rýchlejšie, inokedy pomalšie. Avšak zdá sa, že zlato má svoj vlastný  spôsob ako reaguje na tento stály pokles v kúpnej sile dolára. Uveďme si príklad obdobia medzi 1982 do 2002 keď dolár stratil polovicu svojej hodnoty. Počas rovnakého obdobia zlato nezískalo 100% aby vyrovnalo infláciu. Nenarástlo ani si len neudržalo rovnakú úroveň. V skutočnosti stratilo svoju hodnotu. Bolo to jedno z najhorších inflačných poistení aké mohol človek urobiť. Neochránilo to Váš kapitál pred inflačnými politikami. Ešte horšie, pretože bolo podradené doláru a ukladanie zelenej papierovej meny do ponožiek predstavovalo lepšiu voľbu ako nákup zlata.

Dve desaťročia nie sú krátke obdobie. Nevybrali sme najvyššiu cenu zlata z 1980 aby sme ukázali pointu. Za týchto 20 rokov zlato strácalo svoju hodnotu rýchlejšie ako dolár. Potom a veci zmenili. Nasledovalo 10 rokov, keď dolár stratil svoju hodnotu, avšak na trhu so zlatom došlo k významnému posunu. Počas tohto obdobia, ako všetci dobre vieme, zlato ohromne získalo na svojej hodnote. Napriek tomu, že toto obdobie nebolo príliš dlhé, môže jasne potvrdiť jednu vec: zlato má svoj vlastný oddelený trh. Jeho hodnota môže súvisieť s mierou inflácie, avšak nie je to hlavným dôvodom veľkých zmien v hodnote zlata. Jednoducho povedané, existuje viac o veľa viac. Historicky zlato nie je dobrým poistením proti inflácii (alebo správne môže byť len za istých okolností).

Kľúčom k správnemu pochopeniu trhu so zlatom a ešte dôležitejšie – spraviť správne investičné rozhodnutia na tomto trhu – je zbavenie sa populárnej predstavy o zlatých kovoch a pripustiť, že Vás zlato nevyhnutne neochráni pred inflačným netvorom. Práve teraz Vás však môže zachrániť pred niečím iným: pred ohrozeným dolárovým systémom.

Preložil: Anna Kontárová

Zdroj: SunshineProfits

Facebook komentár