Mnoho komentátorov môjho článku “Prečo zlato nie je mena” tvrdilo, že zlato bolo voči inflácii odolným  zdrojom hodnôt a preto nadradenou menou. To mohlo platiť v minulosti. Ale z roka na rok, či dokonca zo dňa na deň to už neplatí.

Tak, ako ľudia kupujú  potraviny a odkladajú pre okamžitú spotrebu, mena musí  byť predpovedateľná, aby si domácnosti mohli plánovať  svoj rozpočet.  

Zlato neprešlo testom stability ani ako mena, ani ako komodita typu “kúp a drž”. Každý, kto verí niečomu inému musí byť schopný vysporiadať sa s oveľa viac zmenami v hodnote portfolio ako som schopný ja – alebo má naozaj rád rozprávky.  Urobil som tabuľku, ktorá ukazuje  dáta rok čo rok od 1972, keď dolár vyšiel  zo zlatého štandardu. Urobíme si vlastnú rozprávku, aby sme to spravili zaujímavejším a dúfam viac pochopiteľným.  

Guvernér Zimbabwskej národnej banky Gideon Gono zistil, že jeho plán postaviť Zimbabwskú  menu na zlatý štandard mešká tak 40 rokov, a tak zašiel k miestnemu liečiteľovi a opýtal sa ho: “vie ma poslať späť do roku 1972, aby som vedel naviazať menu na zlatý štandard?”

Liečiteľ povedal: “samozrejme, a so svojou mágiou zariadim aj to, aby Zimbabwe v roku 1972 existovalo!” 

Tak sa Gono vráti späť do roku 1972 a zisťuje, že jeho práca v roku 1972 existuje v Zimbabwe vytvoreného pomocou mágie.

Radšej, ako urobiť  chybu – znehodnotiť menu a vytvoriť hyperinfláciu, povie: “nebudeme mať žiadnu infláciu tým, že sa nastavíme na zlatý štandard.” 

Prvý rok je úžasný. Zlato sa zhodnocuje o 36% v roku 1973 a každý vyberá pôžičky denominované v amerických dolároch na kúpu pekných aút a veľkých domov. Aj rok 1974 je úplne úžasný, zlato zhodnotí o ďalších 32%. Každý si vyberá ešte väčšie pôžičky v US dolároch, ktoré môžu splatiť stale zhodnocujúcim sa zlatom. Gono sa stáva národným hrdinom.

V roku 1975 prichádza prvý úder, keď sa zlato znehodnotí o 8%. Každý  si uťahuje opasok. Katastrofa vypukne v nasledujúcom roku, keď  sa zlato prepadá o 37%. Nikto nie je schopný vyplatiť svoje v US dolároch denominované pôžičky, takže všetci stratia svoje domovy. Ceny jedla raketovo vystrelia a obyvatelia sa búria. Gono je zlynčovaný.  

Toto boli skutočné  pohyby ceny zlata z roka na rok od 1972 do 1975. Tabuľka nižšie ukazuje ročné zmjeny v hodnote USD porovnané k mene zavesenej na zlato. Pod zelenou čiarou strácajú  meny kúpnu silu, nad ňou kúpna sila rastie. Otázkou pre menu nie je, či si drží svoju hodnotu v čase, ale či je jej kúpna sila predikovateľná aj zajtra. Jediná konzistencia zlata bola, že jeho ceny sa hýbu o 10 až 20% a viac.

Dolár môže kontinuálne v čase klesať, ale je predikovateľlný. Bežný zakolísanie ceny zlata  by vyústilo do menovej recesie.

Fakt, že zlato nebolo od roku 2001 ani jeden rok v poklese by mal byť varovaním, že môže kedykoľvek nastať výrazný pokles ceny zlata. Prepad v spotrebe, mimo Azijských krajín a nárast v hromadení peňazí (dopyt po investíciách) sú silnými indikátormi, že zlato sa nachádza v bubline. Rozprávka o mene nezachráni zlato.

Zdroj: One Eyed Guide

Facebook komentár