Zlato i naďalej zostáva našim najlepším prostriedkom ekonomického merania. Nie je to ani perfektná ani 100% konštantná miera bohatstva, ale je to to najlepšie čo máme. Vzhľadom k jeho finančným vlastnostiam, zlato môže byť meradlom bohatstva po celé generácie. Tak ako nám slúžia Slnko a mesiac na určovanie času, či sezóny, verím, že máme zlato na to, aby nám odzrkadlovalo zmeny v bohatstve a prosperite. Je zaujímavé, že zlato je často prirovnávané k Slnku a mesiac k striebru. Tak ako je deň v stredoveku porovnateľný s dnešným dňom, tak aj unca zlata v stredoveku je porovnateľná s dnešnou uncou. 

Momentálne používame schválené  meny, akou je napríklad dolár, pre hospodárske meranie. Avšak, toto vytvára obrovské skreslenie, pretože schválené meny sú  veľmi nestabilné. Viete si predstaviť aký dopad by malo pre našu planétu, keby sme nepoužívali normálne cykly, ktoré nám Slnko a mesiac poskytujú? Napríklad naša schopnosť produkovať jedlo by mohla byť vážne narušená, čo by viedlo k hladomoru alebo vyhynutiu ľudstva. 

Použitím veľmi nespoľahlivých opatrení, akým je aj americký dolár, je naša schopnosť  robiť správne ekonomické rozhodnutia vážne narušená, pretože my (obyčajní ľudia) napríklad nie sme schopní  ľahko rozlíšiť medzi skutočným stúpaním, či klesaním bohatstva. Toto spôsobuje veľké nesprávne umiestňovanie kapitálu a povedie to k vážnej hospodárskej kríze. 

Pozrite sa na graf priemernej dennej mzdy v dolároch a porovnáte to s priemernou dennou mzdou v zlatých uncách. S niekoľkými analýzami pochopíte, prečo dolár nemôźe byť pužitý ako ekonomické opatrenie. Tieto grafy ukazujú, že priemerný denný plat pre američanov, sa zvýšil z 28 USD v roku 1964 na 152 USD v roku 2010, zatiaľ čo pri zlate to spadlo z tesných 60% za uncu zlata v roku 1964 na iba 12,67% za uncu zlata v roku 2010. 

Zlato nám hovorí, že  ľudia teraz zarábajú menej peňazí ako zarábali v roku 1964, zatiaľ čo dolár tvrdí opak. Ktorý merač  teda tvrdí pravdu? Táto bizarná situácia je zjavne v našej “ekonomickom” a “účtovníckom” jazyku, keď  hovoríme o reálnych a nominálnych rastoch cien. Príkladom by mohlo byť, keď vám ekonóm povie, že cena domov vzrástla nominálne, ale reálne klesli. Čo? Ako by mohlo niečo ísť hore a zároveň dole v rovnakom čase? Pomocou vhodného opatrenia, by nemalo byť potrebné mať ako “nominálne” tak aj “reálne” analýzy. 

Tieto bizarné a nelogické  koncepty v našom ekonomickom jazyku sú výsledkom bizarného meradla hodnoty zvaného schválená mena. Musíme sa pozrieť  na správne znaky aby sme rozoznali tie správne časy. Ja preferujem sa pozerať na “správanie” zlata pre rozoznávanie ekonomických časov. 

Čo mi “spravanie sa” zlata môže povedať?

Zlaté zotavovania sa a dlh

Od roku 1900 sme mali tri veľké  zotavenia sa v cene zlata. Prvé začalo počas veľkej hospodárskej krízy, druhé už okolo 1968 a súčastné od roku 2001. Všimnite si, že cena zlata vzrátsla počas veľkej hospodárskej krízy, pretože väčšina vecí určených v mene (zlato) bolo odpísaných. V nadväznosti na to, v roku 1933, kôli zvýšenému dopytu, sa cena zlata zvýšila z 20,67 USD na 35 USD. Počas prvých dvoch zotavovaní došlo k významnému ekonomickému poklesu. Hospodársky pokles počas veľkej hospodárskej krízy bol oveľa horší ako v 70. rokoch. To je väčšinou spôsobené rozdielmi v úrovniach zadĺženia počas dvoch období. Úroveň zadĺženia počas veľkej hospodárskej krízy bola oveľa väčšia ako v 70. rokoch. Čím väčší počet neplnení kôli väčšiemu dlhu, tým väčší kus z hodnoty našej ekonomiky si vezme. 

Aktuálne zotavenie sa zlata ešte stále prebieha. Úrovne dlhov sú teraz väčšie ako počas oboch predchádzajúcich veľký zlatých zotavovaní. Verí sa, že v roku 2008, celkový dlh ako percento HDP v USA bol viac ako 340% oproti 265% v období veľkej hospodárskej krízy. V určitom okamihu počas veľkej depresie sa dlhy zrútili, čo spôsobilo výrazý ekonomický prepad. Zotavenie sa v zlate je tak odrazom toho ako jednotlivé úrovne dlhov kolabujú. Súčasné hlavné zotavenie sa zlata mi napovedá, že budeme mať pravdepodobne ďaleko väčší ekonomický pokles ako počas veľkej hospodárskej krízy v USA a vo väčšine častí sveta dohromady. Tento ekonomický pokles už začal a bude len silnieť.

Nový  finančný poriadok

V roku 1933 Franklin D. Roosevelt zmenil finančný poriadok v USA s výkonným poriadkom 6102. Kôli tomuto poriadku zmenil dolár zásadne svoj charakter a preto už naďalej nebol krytý zlatom – pre občanov USA. Ako už bolo spomenuté skôr, toto a prehodnotenie zlata boli hotové kôli rastúcemu dopytu po zlate. Princípe je nasledovný: ľudia si uvedomili, že požiadavky na vydanie zlata (čítaj dolárov) ďaleko prevyšovali dostupné zdroje a preto požadovali ich zlato. Toto všetko bolo hlavne výsledkom narastajúcich úverov počas 20. rokov. Ako je vysvetlené vyššie, tento beh k skutočným peniazom (zlatu) je v podstate rubom kontrakcie úveru alebo dlhu. 

Precenenie zlata sa stalo za účelom zastaviť alebo spomaliť pokles dlhu. S tými, ktorí vydali svoje zlato vláde, platiac účet za tento pokles dlhu kontrakcie. Samozrejme, že bankový systém bráni ďalšiemu úniku zlata kôli rastúcemu dopytu po zlate. Systém bol znovu naplnený a pripravený ísť, ako vieme, ďalších 38 rokov. 

Koniec 60. rokov a začiatku 70. rokov (začiatok druhého zlatého zotavenia sa ) priniesol rovnaký  problém. Tentokrát to boli ale suverénne národy, ktoré si uvedomili, že tam je oveľa viac nárokov na zlato (alebo doláre) v obehu, ako bolo zlata, ktoré USA skutočne mali. Niektoré národy požiadali o svoje zlato kôli tomuto faktu a bankový systém Spojených štátov znova raz prichádzal o zlato ako tomu bolo aj počas veľkej hospodárskej krízy.   

Rovnako ako v 30. rokoch USA vedeli, že nebudú schopné dodať dopytované zlato, kvôli tomuto “zlatému behu” a preto rozhodli o ukončení “zlatého okna.” Rovnako ako občania USA, národy uź nemohli naďalej vymeniť ich doláre za zlato. Toto zastavilo ďalší únik zlata z rezerv USA a systém bol znova napumpovaný. Bankrot USA bol teraz veľmi dobre schovaný a vyzeral to ako perfektný opak. Žiaden ďalší dopyt po zlate ani od občanov ani od suverénnych národov, ktoré by mohli poukazovať na krach (príliš veľa dolárov), tiež pár uncí zlata. 

Dolár by teraz mohol byť tlačený bez akejkoľvek zodpovednosti k tým uźivateľom dolárov (v podstate celý svet). Oni to urobili: perfektný opak. Alebo nie? 

Nie, nemal by tam byť  už nikto, kto by bol schopný priniesť bankrot na svetlo sveta, vďaka bezchybnému plánu. Avšak, sú to prirodzené zákony, ktoré prinesú tento “opak” až do konca. 

Ako? Úrovne zadĺženia sú  opäť na historicky vysokých úrovniach. Úroveň dlhu, ktorý  vie systém uniesť je obmedzená. Úroveň, ktorej obmedzenie nemusí byť známe, avšak, môžeme sa pozrieť na prírodné zákony, aby sme odhadli možný limit. Verím, že prírodný cyklus (obmedzenia) pre tento typ systémov (umelé systémy) je spojený s ľudskými cykami 40 rokov, 70 rokov a 80 rokov, podľa Písma Svätého. 

Obdobie 40 rokov je spojené  so stredným vekom, súdom, rovnako ako generáciou. Obdobie 70 rokov je spojené so životnosťou a súdom. Obdobie 80 rokov je spojené s dlhšou životnosťou, dvoch 40 ročných období a súdu. 

Zdá sa, že história tohto dolára menového systému následuje tento prírodný cyklus s takmer strašidelnou presnosťou. Z doby veľkej hospodárskej krízy (precenenie zlata) k Nixonovmu zatváraniu zlatého okna je viac-menej 40 rokov. To je obdobie 1929 až 1933 k 1971. 

Obdobie od roku 1929 – vrcholu Dow – keď burza krachla, rovnako ako vrchol pomeru Dow/Zlato  – do roku 1999, keď akciový trh dosiahol vrchol (prvý z dvoch) a pomer Dow/Zlato vrcholil, je 70 rokov. Pamätajte si, že pomer Dow/Zlato je významným ukazovateľom do akej miery nárokov na naskutočné aktíva prekročí aktuálne skutočné aktíva, preto je veľmi dôležitým signálom pri určovaní bodov obratu v súčastnom systéme nekrytých peňazí. 

V roku 2014 bude 70 rokov od dohody Brettena Woodsa, ktorá priniesla súčastný finančný  systém s dolárom ako rezervnou menou. Toto je spôsob ako prišiel vzťah USA a zlata členských štátov USA.   

Sme už v období, ktoré  označuje 80 rokov od veľkej hospodárskej krízy. V roku 2013 si pripomenieme 80 rokov od roku 1933 z precenenia zlata. Práve je 40 rokov od uzavretia zlatého okna. 

Ide o to, že prírodné  cykly sa zdajú byť veľmi relevantné pre tento umelý peňažný systém a je veľmi pravdepodobné, že sme veľmi blízko ku koncu. 

Je pravdepodobné, že koniec menového systému príde pred vrcholom v zlate, v prípade vyhlášky (vytvorenie nového menového systému), ale stále pod tlakom prírodné práva. Ak je systém ukončený prírodným právom, potom je pravdepodobné, že príde zlatý vrchol, alebo po potom. Zlatý vrchol, na ktorý sa odvolávam, je zlato merané na iných skutočných aktívach (nie papierových peniazoch). 

Ďalšou možnosťou, ktorú treba mať na pamäti je skutočnosť, že zlato môže byť zakázané väčšinou vlád. Nehovorím, že sa to stane, ale je to možné a je potrebné to sledovať. Ak toto príde, verím, že sme vstúpili do obdobia, kedy sa to môže stať. 

Opäť platí, že prirodzenosť  zlata nám umožňuje sledovať časy a obdobia tohto korupčného systému vďaka štúdiu správania sa zlata.

Zlaté  fraktálne analýzy

Na základe hore uvedených analýz a dlhodobých fraktálnych analýz sa zdá, že sme veľmi blízko zlatému vrcholu (pokiaľ ide o schválenú menu a nehnuteľný majetok). Avšak, nenechajte sa pomýliť a nemyslite si, že sme blízko vrcholu ceny zlata v reči dolárov, či iných mien.  

Sme blízko, pokiaľ ide o čas (už koncom roka 2012 až začiatkom roka 2013), ale 1920 dolárov nie je blízko 10000 dolárom, ak by 10000 dolárov malo byť vrcholom ceny zlata napríklad. Je tiež pravdepodobné, že zlato nebude mať svoj vrchol v schválenej mene, ale namiesto toho jednoducho ukončí obchodovanie so schválenou menou. To znamená, že by sme dospeli do bodu, kedy bude zlato vymeniteľné iba za skutočný majetok. 

Nižšie je uvedený graf s 38 ročným vývojom cien zlata (1973 -október 2011) (vďaka goldprice.org) 

Urobil som nejaké fraktálne analýzy v tejto tabuľke. Svoje analýzy som prvý krát publikoval, keď bolo zlato tesne pod 1200 dolármi. Uvedené fraktály vykazujú, že si prekvapivo aj naďalej udržia svoju podobnosť, ako sme dospeli v priebehu tohto zlatého býčieho trhu. 

Na grafe som uviedol dva vzory označené čislami 1 až 3. Prvý vzor (fraktálny) tvorí malú čašu medzi 1974 a 1978 v porovnaní s druhým vzorom, ktorý tvorí veľkú čašu medzi 1980 a 2008. Ak väčší vzor bude pokračovat v podobnosti k menšiemu vzoru, tak potom parabolicky (na základe dlhodobej mierky) by mal pohyb v zlate pokračovať na násobky súčastných cien. Naznačil osm bod v 70. rokoch, ktorý je podobný miestu, v ktorom sa nachádzame práve teraz. 

Čo som chcel zdôrazniť, je skutočnosť, že podľa môjej fraktálnej analýzy sa zdá, že zlato dosiahlo kritického bodu, kedy sa očakáva, že porastie veľmi rýchlo. Aj táto analýza naznačuje, že by mohlo vrcholiť už do konca roku 2012 do roku 2013, a mali by sme sa dostať aspoň na 4000 dolárov do tej doby.To je v súlade s vyššie uvedenú analýzu týkajúcu sa zlata a menového systému. 

Vezmite prosím na vedomie, že vyššie uvedené fraktálne analýzy sú len analýzou veľkého obrazu, rovnako ako zjednodušujúce analýzy pripravené  pre tento článok. Človek sa musí tiež pozrieť na kontext, v ktorom oba modely existujú, rovnako ako sa pozrieť na potvrdenie štandardy.

Ďalšie dôležité body

Verím, že existuje dostatok znakov, ktoré naznačujú, že sme vstúpili do obdobia, kedy by sme mali očakávať najhoršie. Mali by sme sa teda pripraviť  na najhoršie s nádejou, že by sme boli schopní sa vyrovnať s tým čo príde do našej cesty. 

Vzhľadom k veľkej pravdepodobnosti, že schválený peňažný systém by mohol prísť čoskoro ku koncu, nie je žiadúce, aby sa fyzické zlato a striebro vymieňalo za nekryté peniaze. Tam, kde je to možné, je lepšie vymeniť za skutočný tovar a služby alebo výrobné prostriedky.  

Ekonomická kríza je prakticky zaistená kvôli skrachovanému peňažnému systému, rovnako ako extrémne úrovne zadĺženia. 

So srdečným pozdravom.

Zdroj: Hubert Moolman

Facebook komentár