Je vo Vašom vlastnom záujme vlastniť  zlato a striebro!

Možno to nebola pravda od roku 1982 do 2000, ale je to jednoznačne pravda dnes a bude tak dlho, pokiaľ centrálny bankári budú agresívne monetizovať dlh (“tlačiť peniaze”) a devalvovať hodnotu mien.

Zlato bolo platidlom tisícky rokov. Prečo? Slúži potrebám a záujmom obchodníka a spotrebiteľa, „šetriča“ a „míňača“.

Podobne, zlato slúži potrebám dobre riadenej a zodpovednej vlády ako podpora obchodu, úspor, tvorby kapitálu so stabilnou a spoľahlivou hodnotou. Obchod vytvára ekonomickú  a politickú moc, takže ziskovejší obchod pomáha vytvárať  silnejšie ekonomiky a silnejšie krajiny.

Zlato zachováva svoju hodnotu, a teda spotrebitelia a sporitelia môžu dôverovať, že ich úspory, ak by boli investované do zlata, budú zachovávať svoju hodnotu a kúpnu silu.

Zlato je dobré ako prostriedok výmeny, uchovávateľ  hodnoty a rozoznateľná menová jednotka po tisíce rokov. To vyvoláva otázku, prečo všetky krajiny na svete opustili krytie zlatom pre ich domáce meny?

Odpoveď: Vlastný záujem!

 

Čí vlastný záujem?

Odpoveď: Tých, ktorí profitujú z vytláčania zlata z ekonomiky a jeho nahrádzaním nekrytými papierovými peniazmi, ktoré možu byť vytvorené v neobmedzenom množstve. Banky, finančný priemysel a politici sú hlavnými príjemcami. Banky môžu vytvoriť nekryté peniaze zo vzduchu, požičať ich vládam, biznisu a jednotlivcom, a generovať tak značný zisk. Finančný sektor mieša peniaze, predáva akcie, vytvára investície na báze dlhu, balíčkuje a predáva dlh, a robí obrovské zisky z manipuláciou papierových peňazí, ale nie z nákupu a predaja zlata. Percentá týchto ziskov sú recyklované politikmi nákupom priaznivej legislatívy. Tento systém pracuje dobre pre tých v hornej časti.

 

Toto veľmi zjednodušené vysvetlenie to urobí jasnejším. Banky a politici profitujú na systéme nekrytých peňazí, keďže podporuje ich využívanie na tvorbu zisku pre banky a finančný systém. Záujmy bankárov a politikov su teda pokryté. Horšie to je s jednotlivcami, ktorí nemajú blízko ku týmto skupinám.

Takže kde je problém? Bankári vytvárajú a manažujú peniaze, politici si ich požičiavajú a zbytočne míňajú, priemerní Američania si požičiavajú a míňajú a biznis rastie. Všetci májú pocit,že dostávajú to, čo chcú, plnia svoje vlastné ciele a život ide krásne ďalej.

Je to naozaj tak? Potom prečo benzín stojí $4 za galón keď stál $.20 okolo roku 1960? Prečo stojí krabička cigariet $6, keď stála $.25? Veď je to ten istý benzín, tie isté cigarety. Čo zlato? Stálo niečo vyše $40 za uncu okolo roku 1960 a teraz stojí priližne $1,600. Je to stále to isté zlato.

Čo sa zmenilo? Zmenila sa hodnota peňazí. Nekryté papierové peniaze sú vytvárané rýchlejšie ako rastie ekonomika, takže tento prebytok a tvorba dlhu môže slúžiť záujmom bankárov a politikov. Väčšie množstvo dolárov tlačí na spotrebiteľské ceny. Preto 4 doláre za galón je normálna cena.

Dolár nie je stabilná jednotka hodnoty už takmer 100 rokov, od kedy vznikol Federálny rezervný systém v roku 1913. Kúpna sila dolára sa znížila na malú časť jeho pôvodnej hodnoty. Za ten čas sa finančný priemysel stal oveľa väčším, a vládne dlhy explódovali do obrovských výšok. Menový systém síce spĺňa naše potreby aj vlastný záujem, ale iba za cenu stále rastúceho dlhu a inflácie. Nie je čas postaviť sa mimo tohto systému kvôli vysokej cene nesplatiteľného dlhu a nevyhnutnej inflácii?

Zlato už nie je používané ako platidlo, pretože nemôže byť tak manipulované bankármi a politikmi pre ich ciele a zisk, ako papierové peniaze. Ale zlato spĺňa potreby väčšiny ľudí, ktorí si želajú zachovanie majetku a kúpnej sily.

Všetky papierové meny môžu zdevalvovať na nulovú hodnotu – viac ako 500 mien v histórii je momentálne bezcenných. Pochybujem, že je Vašim záujmom ukladať Vaše bohatstvo do devalvujúcich mien, zvlášť v čase, keď sa väčšina krajín G20 zapája do súťaže o devalváciu vlastnej meny s cieľom podporiť export, čím ale znižujú kúpnu silu danej meny, a tým stúpajú ceny tovarov a služieb. Viac si o tom môžte prečítať v Našom preloženom článku Desať krokov k bezpečnosti od finančnej katastrofy.

 

Podľa môjho názoru, je v záujme väčšiny ľudí  vziať svoje úspory zo systému devalvujúcich papierových mien a vložiť ich do reálnych hodnôt – zlata, striebra, nafty, diamantov, nehnuteľností – čohokoľvek, čo je reálne a uchová si svoju hodnotu aj počas inflačných búrok vytvorených centrálnymi bankami tlačením peňazí.

Mnohí v médiách hovoria, že zlato je bublina, barbarská mena, že zlato je na nič, zlá investícia, bez zhodnotenia, že nie je bezpečné. Mnohí v médiách navrhujú, že je lepšie držať úspory v dolároch, ktoré strácajú 5 – 10% ročne zo svojej kúpnej sily, a možno ešte viac v nasledujúcich rokoch. Je vo Vašom záujme počúvať takéto nezmyselné rady z médií a držať Váš dôchodok a úspory v devalvujúcej mene? Možno by ste mali presunúť časť svojich úspor do zlata a striebra. Myslite bezpečne!

 

 

Možno veríte, že Vaše záujmy by mali byť dôležitejšie ako zisky bánk a finančného priemyslu. Ak áno, rátajte zo zlatom a striebrom. Prečítajte si viac v Nami preložených článkoch Prečo nakupovať zlato? a Prečo nakupovať striebro?

 

Preložil: Vladimír Strenk

Zdroj: DeviantInvestor

Facebook komentár