Dlhové hodiny aj naďalej tikajú. Americký federálny dlh nedávno prekonal 16 triliónov USD a stále rastie. Republikáni minulý mesiac v Tampe oživili myšlienku návratu k zlatému štandardu. Niektorí vidia túto myšlienku ako všeliek na vštepenie fiškálnej zodpovednosti našim politikom. Aj keď odpoveď nie je ľahká a riešenie nie je jednoduché, mohol by zlatý štandard byť riešením pre masívnu dlhovú krízu, ktorej Amerika čelí? Pozrime sa na to.

Niečo z histórie

Amerika zrušila zlatý  štandard pod vedením prezidenta Nixona v roku 1971. To, čo sa všeobecne moc nevie je to, že klasický zlatý štandard, ktorý USA používala (a ktorý prebrala aj Británia s Francúzskom) zahŕňal 40% krycí pomer.

Čo to znamená? „Vláda vytlačí len toľko peňazí, aby mala zlata v ekvivalente 40% meny v obehu,“ povedal Jeffrey Christian, vedúci riaditeľ CPM Group. „To znamená, že ak máte v obehu 10 miliárd USD, v pokladnici musíte mať zlato za 4 miliardy USD. Toto znamená 40% krytia,“ poznamenal Christian.

Koľko zlata máme vo Fort Knox?

Vzhľadom na súčasný  federálny dlh 16 triliónov USD sa natíska otázka, koľko zlata vlastne USA vlastní. V súčasnosti má USA najväčšie zásoby na svete, podľa Svetovej rady pre zlato to je 8133.5 tony. Len pre porovnanie, druhé Nemecko má 3395.5 tony a MMF má 2814 ton.

Takže Amerika má dosť zlata, je to však dosť aj na pokrytie dlhu? Ani zďaleka.

Máme isté nedostatky

David Beahm, viceprezident v Blanchard & Co., investičnej firmy s drahými kovmi z New Orleans, spravil pár rýchlych výpočtov. „Jedna tona sa rovná 2000 libier. Jedna libra sa rovná 16 unciam. 2000 krát 16 je 32 000 uncí. So spotovou cenou zlata nad 1760 USD má jedna tona hodnotu asi 56 miliónov USD,“ povedal. A to sa rovná asi 456 miliardám USD súčasnej trhovej hodnoty v zlate, čo je len polovica triliónu.

„Je to veľký nedostatok,“ poznamenal Beahm. „Ďalším krokom (pre zlatý štandard) je preceniť zlato. Muselo by ísť hore o 400-500%,“ povedal.

Išlo by o veľa

David Hargreaves, známy banícky konzultant, vypočítal číslo 40 000 USD/uncu, na základe svetového HDP (asi 100 triliónov), verzus 30 000 ton, držaných centrálnymi bankami.

Iní odhadujú  cenu 10 000 USD. Ale aj to by už mohlo byť privysoké, keďže väčšina zlatých investorov verí v 100% pokrytie, zatiaľ čo historické pokrytie bolo na 40% sadzbe.

Obe strany mince

Zatiaľ čo zlaté  býky penia pri myšlienke speňaženia zlatých mincí, ktoré  majú zakopané na záhrade, pozrime sa na obe strany mince. Aké sú pre ekonomiku pozitíva a negatíva zlatého štandardu?

Pozitíva

Jednoducho povedané, veľkým pozitívom návratu k zlatému štandardu by bolo to, že „by našej vláde, obchodu ale aj ostatným podnikateľom dal fiškálnu disciplínu. Nútil by nás všetkých k fiškálnej zodpovednosti,“ povedal Ken Goldstein, ekonóm v Conference Board.

Aj keď to môže znieť vzhľadom na dlh 16 triliónov dolárov lákavo, aj zavedenie zlatého štandardu niečo stojí.

Negatíva

Na stranu negatív dáva Goldstein fakt, že „naše pracovné miesta, príjmy a všeobecne ekonomika by rástli pomalším tempom.“ Ako to?

Menová zásoba

Odpoveď sa týka menovej zásoby a to celkovej zásoby peňazí v obehu, čo znamená dynamickú budúcnosť.

„Moderné financie pestujú peniaze. Menová zásoba rastie ako reakcia na rast skutočnej ekonomiky. Ako ekonomika rastie, je generovaného viac bohatstva,“ povedal Christian z CPM Group. „Post industriálny rast za posledných 160 rokov bol v priemere 2-3% a zásoba zlata rovnakým tempom nestúpala.“

Inak povedané, dnešná  globálna ekonomika stojí asi na 100 triliónoch HDP a rástla asi o 3-4% ročne. „Je nemožné nájsť toľko zlata ročne. Preto je návrat k 100% zlatému štandardom len snom,“ povedal Goldstein.

Pridusí rast

O čo ide? Zlatý štandard by rezultoval do relatívne fixnej menovej zásoby. Menová zásoba by nemohla rásť rýchlejšie ako zásoba zlata, ktorá by tým dusila rast. „Prinútilo by to požičiavať pomalšie a to by brzdilo ekonomiku,“ povedal Goldstein. „Na každý dolár, ktorá banka má môže požičať možno 10-15 dolárov. Ak by sa však doláre mohli zameniť za zlato, celý tento systém by padol.“

„Ak by ste si nemohli požičať, pribrzdil by sa rast pracovných miest, podnikatelia by nemohli zvyšovať ceny a spotrebitelia by to nemohli nakúpiť, lebo by si nemohli požičať.“

Navyše pre každého, kto je už zadlžený, včítane hypotéky, „by trvalo vyplatenie dlhšie,“ povedal Goldstein. Zlatý štandard by mal za následok znehodnotenie dolára, ktorý by vám kúpil menej. Zahŕňalo by to dlhopisy vydávané mestami a korporátny dlh, ako aj spotrebiteľský dlh. „Veritelia by z toho benefitovali, avšak trpeli by tí, čo to musia dlh splácať.“

Dlhšie krízy

Väčšina zlatých investorov je známa tým, že nemajú radi Fed, Christian poukazuje na Bankovú krízu roku 1907, ktorá zasiahla USA, keď  bola na zlatom štandarde a kedy sa začal tvoriť Fed. „Táto banková panika uvrhla takmer celý svet do recesie. Amerika bola následne 60 mesiacov v recesii,“ povedal.

Goldstein však hovorí,  že so zlatým štandardom sa nedá dostať do takýchto dlhov.

Uškodilo by to baníkom

Ďalším aspektom diskusie o zlatom štandarde o ktorom sa moc nehovorí je dopad na ťažobné spoločnosti. „Záujmom západných ťažobných spoločností by uškodilo, ak by sme sa vrátili k zlatému štandardu, povedal Christian. Poukázal na periódu 1945-1971, v ktorej bola Amerika v zlatom štandarde a kedy „skrachovalo mnoho ťažobných spoločností“. Prečo? Je to jednoduché. „Ako tak rástli náklady na ťažbu a pracovnú silu, avšak cena unce zlata bola na 35 USD, baníci boli nútení zavrieť, pretože to nebolo ekonomicky realizovateľné,“ vysvetlil.

Uchovávateľ hodnoty

Christian z CPM Group spochybňuje mýtus o zlate: a to, že je uchovávateľ hodnoty. V termínoch, ktoré sú očistené o infláciu „nebola cena zlata nikdy stála,“ hovorí. Pozrite sa na graf od CPM Group.

„Podľa mňa to je mýtus. Ľudia si myslia, že kúpna sila zlata je stabilná v čase a že ak máte svoje bohatstvo v zlate, inflácia vás nezasiahne. Štatisticky to nie je pravda,“ povedal Christian. Poukázal na periódu rokov od 1980 do 2001. Počas tejto periódy „padalo v nominálnej hodnote z 800 USD na 250 USD a v cenách o infláciu očistených je to ešte viac. Nie je to stabilné aktívum,“ povedal.

Čo nás čaká?

Takže aké máme šance, že sa opäť uchytí zlatý štandard? „Dosť mizerné,“ povedal Pete Grant, hlavný trhový analytik v USAGOLD.

Adrian Day, prezident Adrian Day Asset Management, stanovil novembrové prezidentské  voľby ako kľúčové. „Ak vyhrajú republikáni, predpokladám, že zostavia komisiu. To, že máte komisiu však neznamená, že to aj urobia,“ poznamenal Day. Zlatá komisia existovala aj v roku 1981, pod prezidentom Reaganom.

Vzhľadom na washingtonskú  byrokraciu Day doplnil, „nemyslím si, že tu je nejaký širší tlak na návrat k zlatému štandardu. Avšak Komisia by mohla navrhnúť, aby hralo zlato istú úlohu.“

Pri pohľade do budúcnosti však Day vidí istý potenciál na zmenu. „Ako tak plynie čas a finančný bodrel je stále nevyriešiteľnejší a meny strácajú svoju kúpnu silu, pocit, že by sme sa mali dať na zlatý štandard, vzrastie,“ povedal Day. „Možno by sme mali mať dolár krytý košom aktív, kde by bolo aj zlato.“

Chrisitan pripúšťa, že „je možné, že by sme mohli počas svetovej vojny uvidieť zlatý štandard. Ako náhle by sme však vystúpili z kataklyzmickej krízy, rýchlo by sme sa ho vzdali.“

Je to praktické?

Ďalšou prekážkou by bola náročnosť v skutočnom organizovaní prechodu späť k zlatému štandardu. Niektorí hovoria, že to môže fungovať, ak by sa na tom zhodli všetky krajiny. „Predpokladajme, že sa tak stalo a máme ekonomiku, ktorá napreduje slimačím tempom, pričom zvyšok sveta rastie tempom 3.5 – 4%,“ povedal Goldstein.

Popri tom „by bola taká globálna dohoda skutočne ťažkopádna. Pozrite sa na stupeň obtiažnosti pri pokuse dohody 17 európskych krajín,“ povedal Goldstein.

Myslí si teda, že sa v najbližšej budúcnosti vrátime k zlatému štandardu?

„To skôr vyhráte lotériu, ako sa vrátime k zlatému štandardu,“ uzavrel.

Zlato však môže mať istú rolu

Ostatní sú  optimistickejší. „Šance na to, že bude zlato hrať najbližších 10 rokov dôležitú úlohu v našom monetárnom systéme sú pozoruhodne vysoké,“ povedal Day. „Nemyslím si však, že uvidíme návrat k čistému 100% zlatému štandardu,“ doplnil.

Beahm z Blanchard & Co. poznamenal, že čistý zlatý štandard „sa nezdá byť možný alebo logický kvôli množstvu dolárov, o ktorých tu hovoríme.“ Vyššie šance vidí u tzv. hybridného zlatého štandardu, u ktorého by vláda „upevnila povedzme 25% dolárov na zlato.“ Na čo by bol takýto hybridný plán?

„Do istej miery uchrániť dolár, pretože je krytý zlatom. V súčasnosti je krytý sľubom,“ povedal Beahm.

Beahm poradil, „že tým, že máte určité, aspoň menšie množstvo, zlata vás chráni a stavia do dobrej pozície, ak by nastal prechod k zlatému štandardu.“ 

Zdroj: TraderPlanet

Facebook komentár