Priemerný niekoľkoročný býčí trh trval 21,2 rokov a produkoval celkový výnos o 17,2% v nominálnom vyjadrení a 15,9% v reálnych hodnotách. Pomer ceny voči zisku sa zdvojnásobil z 10,1 na začiatku, k 20,5 na konci

Priemerný niekoľkoročný medvedí trh trval 14,5 rokov a mal nominálný celkový výnos 1,0% a reálne návrat bol vo výške -2,3%. Pomer ceny voči zisku bol v priemere stlačený o 9 bodov, z 20,5 na začiatku na 11,3 na konci

Zdroj: StockTradersAlmanach

Facebook komentár