Slovo „určitě” nemusí být právě tím nejlepším slovem ve světě “post – bubble”. Je něco opravdu jistého? Dobře, možná ne. Pokud se Vám nelíbí slovo “určitě”, nahraďme ho tedy slovy “vysoce pravděpodobné”.Tak proč je tedy vysoce pravděpodobné, že akcie drahých kovů budou stoupat mnohem výš? Dovolte mi na chvíli odbočit. Vydělat velké peníze není až tak těžké. Nezáleží na mnoha provedených výnosných obchodech či správných investičních rozhodnutích. Jednoduše řečeno, je potřeba najít dlouhodobý směr a držet se ho od počátku až k vrcholu. V současné době existují tři dlouhodobé sekulární směry, které stále mají tendence posouvat se dál. V budoucnu budeme hovořit o dalších dvou směrech.

Takže proč jsou drahé kovy vázány stoupat mnohem výše? Podívejme se na několik grafů. Tyto grafy ukazují, že drtivá většina zásob drahých kovů zůstává ladem neinvestovaná. To znamená, že na „bull market” čekají obrovské zisky – ať už za pět, či deset let.

Tento graf jsem použil již dříve, ale je tak poučný, že musí být viděn znovu a znovu. Každý, kdo si myslí, že zlato je jedna velká bublina, musí vidět tento graf. Ano, zlatých zásob je jen pramálo. A právě k potvrzení tohoto argumentu existuje graf, který ukazuje, že celosvětové zásoby zlata tvoří pouze 0,7% všech spravovaných aktiv.

Kromě sledování zlatých zásob navzájem by měly být porovnávány s S&P 500. Pro zásoby zlata používáme The Barrons Gold Mining Index, který se datuje do roku 1938. Nick Laird nám poskytl tento graf a rekonstruoval do roku 1890.V polovině třicátých let se poměr BGMI/SPX pohyboval mezi 4 a 5. V sedmdesátých letech dosáhl tento poměr téměř 8 a pak 10 v letech 1980/81. V polovině osmdesátých let pak klesl na 7. Poměr se tedy vyhoupl z původních 0,2 až 1, kdy se na předchozích sekulárních „bull markets” předpokládal za vrchol.

Jak si můžete odvodit z následujícího grafu, akcie drahých kovů se vyskytují na bodu zlomu. Dow Jonesův index byl vybudován s téměř pětiletou základnou, zatímco HUI Gold Bugs Index byl vytvořen s pouze tříletou základnou.

Většina obchodníků bude čekat na průlom raději, než aby kupovali pomyslnou podstavu. Řekněte mi, pokud tedy věříte v dlouhodobý růst, tak proč nakupovat při 520 HUI namísto 420 či 400?

S končícím létem mějte oči na stopkách a nepromarněte šanci, která se vyskytne jen jednou za čas. Hodně štěstí!

Zdroj: The Daily Gold

Facebook komentár