Nový obchod s potravinami v Nemecku bude fungovať bez obalov potravín, ktoré sa neskôr mohli premeniť na odpadky.

Pôvodný koncept obchodov Unverpackt sa nachádza v Berlíne. Zakladatelia Sara Wolf a Milena Glimbovski na internetových stránkach týchto potravín napísali, že chcú spotrebiteľom  ponúkať možnosť poskytovať im jedlo bez odpadu.

Už prostredníctvom súkromných investorov a crowdfundingu vybrali peniaze a bude otvorená pre verejnosť až v auguste.

Liz Dwyer na Takepart uvádza: “Obchod s potravinami nič v obaloch nepredáva, produkty sú dodávané v recyklovateľných krabiciach, taškách, pohároch alebo iných nádob.”

Dwyerová ďalej píše: “Predajňa ponúka “zrná vo veľkoobjemových obaloch, ktoré sú  atraktívne, taktiež v recyklovateľných baleniach, alebo nápoje sú predávané opakovane naplniteľných fľašiach.”

Zakladatelia taktiež poukazujú na typické balenie potravín:

Tu sú potraviny s reálnym nulovým odpadom. Teda využívajú opakovane použiteľné nádoby a plniteľné fľaše.

Tu je video tohto projektu:

Facebook komentár