Vzduch_na_vyletných_lodiach_moze_byt_rovnako_znecisteny_ako_vzduch_v_Pekingu

Znečistenie ovzdušia na palube výletných lodí môže byť rovnako nevhodné ako v mestách Peking (Čína) a Santiago (Čile). S týmito závermi prišla nová štúdia od vedcov na Univerzite Johns Hopkins.

Štúdia merala úroveň znečistenia na palubách štyroch výletných lodí – Carnival Liberty, Carnival Freedom, Holland America MS Amsterdam a Emerald Princess – pred a za lodnými komínmi.

Výskumníci zistili, že koncentrácia znečistenia tuhých znečisťujúcich látok na palubách pozorovaných lodí bola podobná koncentrácii podobných čiastočiek v Pekingu, Santiagu a v Belgických Antverpách. (Štúdia definuje znečistenie konkrétnych látok ako “malé pevné látky alebo malé kvapôčky rozpŕchnutých vo vzduchu.”) Znečistenie za komínmi vrátane miest určených na šport ako sú basketbalové ihriská a bežecké dráhy boli na tom oveľa horšie ako vzduch pred komínmi.

Z lodí sledovaných v štúdii sa zistilo, že Emerald Princess má najvyššiu priemernú koncentráciu znečistenia tuhých častíc pred a za komínmi.

Znečistenie z tuhých častíc môže poškodiť srdce a pľúca, najmä častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov, pretože sa môžu dostať hlbšie do pľúc. Väčšina znečistenia z tuhých znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch lodí sú v priemere menšie ako jeden mikrometer, čo môže spôsobiť, že ľudia sú zraniteľnejšími pri potlačovaní aterosklerózy a rozvoja závažnejšej astmy.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo, MSN

Facebook komentár