Kedze_cinske_investicie_do_Irska_prudko_rastu_Dublin_sprisnuje

Pravidlá zahraničných investícií v Írsku prechádzajú úpravou, pretože vysokí politickí predstavitelia v Dubline sa snažia chrániť cenené aktíva krajiny a zosúladiť sa s nariadeniami Bruselu.

Írska priemyselná politika sa do veľkej miery spolieha na vonkajšie investície, pričom v krajine má sídlo niekoľko technologických a farmaceutických gigantov, ktorých priťahuje 12,5% sadzba dane z príjmu právnických osôb, ako aj ďalšie faktory.

V septembri dokonca írska vláda uviedla, že vydá právne predpisy na preverovanie priamych zahraničných investícií, pričom uvedie do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré ustanovuje rámec na preverovanie a hodnotenie investícií do EÚ, spoločnosťami z tretích krajín.

EÚ chce zabezpečiť väčšiu kontrolu investícií tretích strán, ktoré môžu byť silne dotované štátom s nespravodlivou konkurenčnou výhodou.

Čínske spoločnosti za posledné roky v Írsku výrazne navýšili investície a hoci sa Čína často uvádza ako dôvod na znepokojenie v rámci medzinárodnej úrovne, pravidlá žiadnu konkrétnu krajinu nevyčleňujú.

Írsky minister pre podnikanie, obchod a zamestnanosť – Leo Varadkar uviedol, že priame zahraničné investície zostávajú kľúčovou súčasťou hospodárskej stratégie krajiny, ale je potrebné ich chrániť pred tým aby sa „strategický majetok dostal do rúk nepriateľských zahraničných vlád“.

Každá krajina si vytvorí vlastné pravidlá v súlade s rámcom EÚ. Umožní Írsku zdieľať informácie o podozrivých alebo jednotlivých obchodov s Európskou komisiou – výkonnou zložkou EÚ a ďalšími členskými štátmi.

Stephen McIntyre je partnerom v spoločnosti rizikového kapitálu Frontline Ventures a predtým bol vedúcim pre EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika Latinská Amerika Ázia a Pacifik) v spoločnosti Twitter, keď zakladala svoje sídlo v Dubline. Frontline investuje do amerických start-upov a poskytuje im poradenstvo v oblasti európskej expanzie.

McIntyre v rozhovore uviedol, že mnohé spoločnosti nebudú príliš nepriaznivo ovplyvnené požiadavkami na skríning, ale niektoré odvetvia, ako napríklad kybernetická bezpečnosť, budú podrobnejšie analyzované.

McIntyre ďalej poznamenal: “Táto téma sa nikdy nedostala do žiadnych rozhovorov s generálnymi riaditeľmi, ktoré som viedol v USA. To neznamená, že to nebolo dôležité, ale znamená to, že americkí vedúci predstavitelia si to neuvedomovali.”

Spoločnosti, ktoré počas pandémie zastavili európsku expanziu, budú mať podľa neho ďalšie kritériá, ktoré musia vziať do úvahy, keď teito plány opäť prijmú.

Odpoveď odvetvia

Začiatkom tohto roka Ministerstvo pre podnikanie, podnikanie a inovácie zverejnilo konzultáciu s cieľom získať spätnú väzbu o tom, akú by mali mať zákony podobu.

Ibec, ktorá je najväčšou podnikateľskou lobistickou skupinou Írska, vo svojom príspevku uviedla, že každé preverovanie musí byť proporčné a musí sa vyhýbať protekcionizmu.

Ibec uviedla: „Je potrebné sa vyhnúť skríningu dokončených priamych zahraničných investícií (PZI), pokiaľ neexistuje dôvod domnievať sa, že PZI boli dokončené na základe chybných informácií alebo nesprávneho úradného postupu, v rámci konkrétnych kritérií.“

Samotná vláda vyhlásila, že veľký objem v rámci expanzie podnikov by si vôbec nevyžadoval preskúmanie.

Čína v Írsku

Preskúmanie sa objavuje na pozadí šetrenia Číny, aj keď USA zostávajú najväčším zahraničným investorom. Podľa skupiny Rhodium Group, priame zahraničné investície z Číny do Európy v roku 2019 poklesli, avšak pre Írsko to platí naopak. Údaje od spoločnosti Baker McKenzie ukazujú, že investície čínskych spoločností v roku 2019 vzrástli o 56%, prostredníctvom niekoľkých fúzií, akvizícií a expanzií – čo znamená, že druhá najväčšia ekonomika sveta je pre krajinu čoraz dôležitejšia.

Marta Domínguez Jiménez a Niclas Poitiers – analytici bruselskej časti organizácie Bruegel, ktorá skúma štátnu pomoc a skríning investícií v Európe, v rozhovore uviedli, že Čína predstavuje „pomerne malý podiel“.

„Vzhľadom na veľkosť čínskej ekonomiky má však potenciál stať veľmi razantnou. Preto si myslíme, že je potrebné zaručiť niektoré nástroje na zvládnutie skutočnosti, že jedným z našich hlavných globálnych partnerov je ne-trhová ekonomika.“

USA viedli na Západe obvinenia proti čínskym spoločnostiam a obchodný konflikt medzi Pekingom a Washingtonom je ešte stále tu. USA zaradili spoločnosť Huawei na čiernu listinu a spochybnili vlastníctvo spoločnosti TikTok, ktorú vlastní skupina ByteDance.

Spoločnosť Huawei v Európe čelila zmiešaným reakciám. Správa britského parlamentu tento mesiac obvinila spoločnosť Huawei z tajnej dohody s Čínou. Ona ju popiera. Protestuje aj proti zákazu po tom, čo britským telefónnym operátorom bolo nariadené, aby do roku 2027 jej zariadenia vyradili.

Na druhej strane, EÚ začiatkom tohto roka vydala „súbor nástrojov“ v rámci 5G pre pomoc krajinám v rámci poskytovateľov zariadení, ale neprišlo k vyčleneniu žiadnych spoločností.

Byrokracia

Jiménez a Poitiers uviedli, že spoločnosti budú musieť ešte prejsť cez ďalšiu byrokraciu, ale rámec skríningu na úrovni EÚ pomôže vyhnúť sa spleti rôznych štátnych nariadení.

Ďalej poznamenali: „Mnoho členských štátov v súčasnosti disponuje mechanizmami skríningu priamych zahraničných investícií na ochranu svojich strategických priemyselných odvetví. Tento prístup je však zameraný na strategické odvetvia a nie je dostatočný, pokiaľ ide o narušenie trhu v rámci jednotného trhu EÚ.“

McIntyre z Frontline uviedol, že v závislosti od spôsobu implementácie predpisov by to mohlo dôjsť k zbytočnej byrokracií, či už v Írsku alebo v inej európskej krajine.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár