Skupina študentov dizajnu z Univerzity Tunghai, v Taiwane, prišli s novou jasnou cestou ako vyliečiť zlomeniny kostí.

Odliatok známy ako BoneAid, ktorý sa líši od tradičných odliatkov tým, že jeden univerzálny odliatok môže liečiť zlomeniny nôh, ramena alebo členku – všetko s menšou opätovnou montážou.

Návrh v zásielkach je v plochých baleniach, takže zaberá menej miesta ako odliatky, ktoré sú určené pre konkrétnu časť tela, pričom pri odstraňovaní následkov živelných katastrof je potrebných niekoľko odliatkov.

Konštruktéri BoneAid hovoria, že to je výhodná pomoc pri katastrofách, ktorá môže mať najväčší predaj.

Zemetrasenie patrí medzi najnebezpečnejšie prírodné katastrofy, pretože jeho tendenciou je spôsobovať zlomeniny kostí. Problém s tradičnými fixačnými zariadeniami je, že sú objemné a špecifické pre určitú zlomeninu. Rovnaké zariadenie, ktoré vylieči zlomenú ruku nemožno umiestniť na nohu alebo členok, a doprava každého z nich zaberá objemný priestor v kamiónoch a lietadlách.

Tím BoneAid odhaduje, že priemerne môže kamión uložiť 500 odliatkov na jedno použitie. Ale pretože BoneAid je uložené na plocho, tím hovorí, že nákladné auto tak môže uložiť až 18 000 jednotiek.

BoneAid zatiaľ nie je napredaj, pretože tím vytvoril produkt pre univerzitný projekt. Ale tento projekt si už získal rozšírenú pozornosť. Americká asociácia priemyselných dizajnérov nedávno zvolila projekt BoneAid ako jeden zo svojich zlatých víťazov v roku 2016 IDSA Awards, v kategórii Študentské návrhy.

Tím dúfa, že pokračovanie vo vybudovaní návrhu bude slúžiť pre oblasti postihnuté živelnými pohromami a pre chudobnejšie regióny, ktoré nemajú dostatočný prístup k lekárskym zdrojom.

Preložila: Jana Vdovjaková

Zdroj: Fortune, BusinessWeek

Facebook komentár