Počet žien z Ázie, ktoré sú miliardárkami je na vzostupe, a na rozdiel miliardárok zo Západu, majú tendenciu byť nimi z dôvodu vlastného pričinenia. S týmito poznatkami prišiel nový prieskum od švajčiarskej banky UBS a spoločnosti PwC.

James Purcell, ktorý mal na starosti tento prieskum z UBS povedal: “Viac ako 50 percent z ázijských miliardáriek sa nimi stalo vlastním pričinením a viac ako 95 percent z nich vytvára bohatstvo v rámci rodiny, čo znamená, že to taktiež bude predstavovať hnaciu silu vo vytváraní bohatstva aj do budúcnosti.”

V Európe je menej ako 10 percent miliardáriek, ktoré si zarobili na svoj majetok vlastním pričinením (self-made).

Počas posledných desiatich rokov, počet ázijských miliardáriek vzrástol o viac ako osem-násobne, z 3 v roku 2005 na 25 v roku 2014. Správa od UBS a PwC uvádza, že zhruba polovica z nich sú podnikateľkami prvej generácie. Medzi tri vedúce odvetvia, v ktorých miliardárky vytvorili svoje bohatstvo boli nehnuteľností, priemyselné podniky a zdravie.

Súvisiace: Kde nájdete najbohatšie ženy sveta – miliardárky?

V Spojených štátoch až 81 percent a v Európe 93 percent žien väčšinou zdedilo svoje bohatstvo.

Správa ďalej uvádza, že celkovo sa počet žien miliardáriek z roka 1995 vzrástol o 6,6-násobok – z 22 na 145 v roku 2014. Ale muži stále razantne prevyšujú počet žien na zozname a ich počet sa znásobil o 5,2-násobok na 1 202 miliardárov v roku 2014. Štúdia bola realizovaná v priebehu uplynulých 19 rokov a komunikovala s viac ako 1300 miliardármi/miliardárkami, ktorí tvorili približne 75 percent svetového bohatstva miliardárov.

Ale správa konštatovala, že aj medzi ženami, ktoré sa stali miliardárkami z dôvodu dedenia bohatstva, existujú náznaky rastúcej asertivity.

Zdroj: UBS/PwC

Facebook komentár