Slovami americkej vlády, nedávne „chvenie“ na trhoch naznačuje, že sa niektorí ľudia začali zaujímať o čierne kríže, ktoré sa objavujú vo väčšine zlatých akciových indexoch ako napríklad Gold Bugs Index (AMEX:HUI). Čierny kríž je označenie pre situáciu, keď sa krátkodobý kĺzavý priemer (50 dní) pretne s dlhodobým kĺzavým priemerom (200 dní). 

Graf zobrazuje kĺzavé priemery  cien zlatých akcií   

Výraz čierny kríž znie zaiste hrozivo, ale je potrebné sa tým skutočne znepokojovať? 

Naše vnímanie technickej analýzy 

Najskôr by sme mali vysvetliť naše zameranie na technickú analýzu – alebo presnejšie, štatistickú analýzu. Tu, v TDW využívame grafy ako súčasť našich nástrojov, ale je to len malá časť z celkovej analýzy investícií. 

Treba poznamenať, že vďaka tomuto postoju sme atakovaní dvoma skupinami. Tá prvá  je skupina univerzitných ekonómov, ktorí považujú technickú  analýzu za 100%-ný nezmysel. Druhá skupina čírych „technikov“ nás považuje za kacírov, pretože na naše investičné rozhodnutia nevyužívame len grafy. 

Avšak, my sme nikdy nepociťovali potrebu podľahnúť tomuto tlaku skupín a vždy sme nasledovali svoje inštinkty a analýzy bez ohľadu na to, že nás to ponecháva osamotených. 

Čo sa týka univerzitných ekonómov, plne súhlasíme s tým že sa v grafe nenachádza žiadna znalosť budúcnosti, avšak nesúhlasíme s ich názorom na užitočnosť technickej analýzy. 

Grafy sú potrebné pre profesionálnych investorov. Grafy využívame, aby sme zistili odkiaľ fúka vietor v danom momente, alebo či existujú nejaké náznaky zmien v trendoch. 

Trendy cien akcií môžu byť  zvyčajne ľahko vysvetlené ekonomickou teóriou. Trendy peňažnej inflácie (jeden z najvýznamnejších indikátorov, ktorý pozorujeme, ale zároveň ten, ktorý je takmer neustále ignorovaný svetovými investormi), ale tiež na individuálnej podnikovej úrovni môžeme vidieť trendy vysvetľované zdokonalenými princípmi a postojmi. Väčšie zisky, alebo vyššie tržby môžu často veštiť rozvoj v budúcnosti obzvlášť pri rastúcich podnikoch. Ale existujú výkyvy v oceňovaní, ktoré určitý čas smerujú k trendu súvisiacemu so zdokonalenými princípmi. Pripusťme, že to vôbec nevypovedá o budúcnosti. Ale určite to vysvetľuje prečo existujú trendy bez toho, aby sme sa spoliehali na hypotézu o náhodnosti, alebo inú nepravdepodobnú teóriu. 

Samozrejme technici nechcú počuť, ako je technická analýza limitovaná a ako sa podobá hazardu. 

Ak to zhrnieme, z nášho pohľadu je technická analýza jeden z nástrojov špekulantov a obchodníkov. 

Čierne kríže v zlatých akciách sú omnoho horšie ako lepšie 

Pozrime sa na nejaké štatistické  údaje. 

Ako môžeme vidieť v HUI, od roku 2000 sa zaznamenalo 6 čiernych krížov. Len jeden z nich sa javí byť významný, ten v roku 2008. Ale už vtedy prebiehal na trhu so zlatými akciami medvedí trend, ktorý bol vyvolaný inými dôležitejšími indikátormi ako napríklad rast peňažnej zásoby (vypočítané podľa rakúskej školy). 

Čierne kríže nastali na začiatku roku 2002, neskôr v 2004, znovu v 2005 a ďalej v 2006. Jediný raz kedy to fungovalo je pri kolapse v roku 2008…ale držalo by vás to mimo trhu zlatých akcií viac ako za posledných 10 rokov. Prerobili by ste pri každom raze – to čo sme neustále prehlasovali bolo väčšie riziko – kedy by ste unikli býčiemu trendu. 

Graf vyjadruje významné a nevýznamné čierne kríže na kĺzavých priemeroch zlatých akcií 

Zlaté akcie zväčša zaostávajú  a následne sú schopné dobehnúť stratu rekordne rýchlo 

Zvyčajne sa deje to, že sa zlaté  akcie absolútne nehýbu po dlhší čas hoci sa cena zlata zvyšuje. Boom v oblasti zlatých akcií je na rozdiel od rastu cien zlata relatívne krátky, ale o to strmší. Rast zlatých akcií prekonal rast cien zlata len v období rokov 2001 – 2004 (ako môžete vidieť v dole uvedenom grafe). Odvtedy sa medvedí trend pohyboval relatívne pomalšie (vzhľadom k zlatom) ako indikátory medvedieho trendu predpovedajúce nižšiu cenu zlata. 

Graf vyjadruje výkyvy v cenách zlatých akcií voči cenám zlata

S rastom cien zlata z 35 dolárov na dnešných 1566 dolárov približujúcich sa k rekordným hodnotám a so v súčasnosti atraktívne ohodnotenými zlatými akciami je väčšia pravdepodobnosť rastu zlatých akcií ako ich poklesu. 

A so všetkými politikmi vo Washingtone, všemožne usilujúcimi o navýšenie dlhového stropu o viac ako 2 bilióny dolárov a rovno pred našimi očami rozpadávajúcou sa Európskou úniou sa nám zdá, že aj keď bol čierny kríž veľmi spoľahlivý indikátor, stále by bolo veľmi riskantné počúvať ho a dištancovať sa od trhu zlatých akcií. 

Zdroj: Dollar Vigilante

Facebook komentár