Podľa nedávneho vyjadrenia Africkej rozvojovej banky (AfDB) Africká ekonomika rastie rýchlejšie, než akýkoľvek iný kontinent.

Nová správa od AfRB uvádza, že jedna-tretina krajín v Afrike má tempo rastu HDP o veľkosti väčšej, ako 6%.

Náklady na začatie podnikania za posledných sedem rokov klesli o viac než dve tretiny, zatiaľ čo meškanie splátok pri začatí podnikania sa znížilo na polovicu.

Stredná trieda tohto kontinentu rýchlo rastie – zhruba 350 miliónov Afričanov zarobí za deň v rozmedzí 2 až 20 amerických dolárov za deň.

Podiel obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby v Afrike klesol z 51% v roku 2005, na 39% v roku 2012.

Spoločný hrubý domáci produkt (HDP) Afriky na obyvateľa v minulom roku dosiahol 953 dolárov, pričom počet krajín so strednými príjmami na kontinente sa zvýšil na 26, z celkového počtu 54.

Výročná správa AfRB s názvom Efektívnosť rozvoja taktiež uvádza, že rast bol do značnej miery ťahaný súkromným sektorom, a to vďaka zlepšeniu hospodárskeho riadenia a lepšiemu podnikateľského prostrediu na kontinente.

Správa ďalej uvádza: “Tento pokrok priniesol zvýšenú hladinu obchodu a investícií, pričom ročná miera zahraničných investícií sa od roku 2000 päťnásobne zvýšila. Do budúcna by zlepšenia v týchto oblastiach, ako je prístup k financovaniu a kvality infraštruktúry pomohli zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť Afriky.”

Infraštruktúra

AfRB poukazuje na zvýšenie regionálnej hospodárskej spolupráce a je vidno, že vzájomný africký obchod je, ako hnacie sily rastu v budúcnosti.

Avšak AfRB poznamenala, že nedostatočný rozvoj infraštruktúry zostáva “hlavnou prekážkou” hospodárskeho rastu na tomto kontinente.

V správe banky ďalej stojí: “Afrika v súčasnosti investuje len 4% svojho spoločného HDP do infraštruktúry, v porovnaní s 14% v Číne“.

“Kým udržateľnej infraštruktúry so sebou nesie významný nárast investícií, v dlhodobom horizonte sa to ukazuje, ako efektívna nákladovosť.”

Napriek zlepšeniu celkového obrazu, AfRB upozorňuje, že značné rozdiely v príjmoch zostávajú.

“Výzvou bude riešenie pretrvávajúcej nerovnosti, aby všetci Afričania, vrátane tých, ktorí žijú v izolovaných vidieckych komunitách, zanedbaných štvrtiach a nestabilných štátov boli schopné ťažiť z tohto ekonomického rastu.”

Zdroj: EconomicTimes

Facebook komentár