Rebríčku najšťastnejších krajine sveta opäť kraľuje Fínsko.

Rebríčku najšťastnejších krajine sveta opäť kraľuje Fínsko.

Fínsko je vo výročnej správe sponzorovanej OSN vyhlásené za najšťastnejšie miesto na svete už štvrtým rokom za sebou.

Podľa správy o svetovom šťastí sa na druhom mieste umiestnilo Dánsko, následne Švajčiarsko, Island a Holandsko.

Nový Zéland bol opäť jediným neeurópskym národom v top 10. Veľká Británia klesla z 13. na 17. miesto.

Údaje analytickej skupiny Gallup skúmali ľudí v 149 krajinách, čím ohodnocovali svoje vlastné šťastie.

Boli zohľadnené aj opatrenia vrátane sociálnej podpory, osobnej slobody, hrubého domáceho produktu (HDP) a miery korupcie.

Za najnešťastnejšou krajinu sveta je považovaný Afganistan, nasledovaný Lesotom, Botswanou, Rwandou a Zimbabwe.

Autori správy uviedli, že v rámci „viac ako tretiny krajín“ bola „výrazne vyššia frekvencia negatívnych emócií“, pravdepodobne poukazujúc na účinky pandémie.

V 22 krajinách sa však vnímanie zlepšilo. Viacerým ázijským krajinám sa darilo lepšie ako v minuloročnom hodnotení, zatiaľ čo Čína sa posunula z 94. na 84. miesto.

John Helliwell, jeden z autorov správy vo vyhlásení uviedol: „Prekvapivo v priemere k poklesu blahobytu, v rámci merania vlastného hodnotenia života ľudí nedošlo.“

„Jedným z možných vysvetlení je, že ľudia vidia Covid-19 ako bežnú vonkajšiu hrozbu ovplyvňujúcu každého a že vyvolal väčší pocit solidarity a spolupatričnosti.“

Autori uviedli, že Fínsko „sa umiestnilo na veľmi vysokej priečke v opatreniach vzájomnej dôvery, ktoré pomohli chrániť životy a živobytie počas pandémie.“

Severský národ s 5,5 miliónmi ľudí zvládol situáciu počas pandémie oveľa lepšie ako väčšina Európy, keďže podľa Univerzity Johna Hopkinsa zaznamenal len o niečo viac ako 70 000 prípadov a 805 úmrtí.

Tím, ktorý sa zaoberal štúdiou ďalej poznamenal: „Celá táto správa sa zameriavala na účinky voči pandémií Covid-19 a na to, ako sa darilo ľuďom po celom svete.”

„Naším cieľom boli dve oblasti, jednak zamerať sa na účinky programov Covid-19 na štruktúru a kvalitu života ľudí, a jednak popísať a vyhodnotiť, ako sa vlády na celom svete vysporiadali s pandémiou.”

“Najmä sme sa snažili vysvetliť, prečo si niektoré krajiny viedli oveľa lepšie ako iné.”

Správa zdôrazňuje úspech východnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu počas pandémie a uvádza, že „dôkazy ukazujú, že morálka ľudí sa zlepšila, keď vláda začala výrazne konať“.

Zameriavala sa tiež na celkové duševné zdravie krajín a na úlohu, ktorú v celkovom šťastí ľudí zohráva sociálna prepojenosť, ktorú ovplyvnili príkazy zostať doma a vynútenie si fyzického stretávania sa.

Napriek bezprecedentnej povahe roku 2020 však celkové poradie zostalo podobné ako v predchádzajúcom roku.

Autor štúdie John Helliwell, uviedol: “Prekvapivo nedošlo k priemernému poklesu blahobytu, keďže sa meria vlastným hodnotením života ľudí,” … “Jedným z možných vysvetlení je, že ľudia vidia Covid-19 ako bežnú vonkajšiu hrozbu, ktorá ovplyvňuje každého a nakoniec vyvolal väčší pocit solidarity a spolupatričnosti.”

Podľa správy tu je zoznam 20 najšťastnejších krajín sveta:

 1. Fínsko
 2. Dánsko
 3. Švajčiarsko
 4. Island
 5. Holandsko
 6. Nórsko
 7. Švédsko
 8. Luxembursko
 9. Nový Zéland
 10. Rakúsko
 11. Austrália
 12. Izrael
 13. Nemecko
 14. Kanada
 15. Írsko
 16. Kostarika
 17. Spojené kráľovstvo
 18. Česká republika
 19. USA
 20. Belgicko

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: BBC, TheGuardian

Facebook komentár