10. výročie vstupu do EÚ

Je členstvo krajín v EÚ príčinou k oslave?

Už je to desať rokov odo dňa, kedy bolo vykonané najväčšie jednotné rozšírenie Európskej únie (EÚ), kedy sa k nej pripojilo desať krajín, čo bolo na slávu celého tohto bloku. Počas historickej udalosti od 1. mája 2004 sa Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko stali členmi EÚ. Od tej

[ Čítaj viac ]