3Signa

Skutočný stav svetovej ekonomiky je katastrofálny

  Teraz sme sa vrátili do éry “hospodárskeho oživenia” so svojimi falošnými nádejami a úplne mylnou predstavou o skutočnom stave svetovej ekonomiky. Občas sa objavujú dobré správy, ktoré dávajú v kombinácii s manipulovanými a sezónne sa meniacimi ekonomickými ukazovateľmi politikom na celom svete dôvod k šíreniu svojich optimistických predpovedí o oživení, ktoré nemajú nič spoločné

[ Čítaj viac ]