akciový kapitál

Management, fáza vývoja spoločnosti a riziko vs. výnos od “Richard Mills”

Je všeobecným pravidlom, že najúspešnejším človekom je ten, ktorý  má najlepšie informácie. Keď hľadám investičnú  príležitosť, využívam metódu, ktorá zahŕňa skúmanie globálnych podmienok. Analyzujem trendy, čítam správy, v podstate sledujem a počúvam, čo sa deje vo svete. Potom študujem jednotlivé sektory, aby som vybral ten, o ktorom si myslím, že bude reflektovať to, čo považujem

[ Čítaj viac ]