Je všeobecným pravidlom, že najúspešnejším človekom je ten, ktorý  má najlepšie informácie.

Keď hľadám investičnú  príležitosť, využívam metódu, ktorá zahŕňa skúmanie globálnych podmienok. Analyzujem trendy, čítam správy, v podstate sledujem a počúvam, čo sa deje vo svete. Potom študujem jednotlivé sektory, aby som vybral ten, o ktorom si myslím, že bude reflektovať to, čo považujem za budúci dominantný trend. Toto je investičná stratégia „zhora nadol“.

Druhou časťou môjho hľadania dominantnej investície je prístup „zdola nahor“. Tu identifikujem jednotlivé spoločnosti v danom sektore, ktorý som si vybral pre svoju investíciu. A následne si vyberiem spoločnosť, do ktorej chcem investovať svoje peniaze na základe kvality jej manažérskeho tímu.

Ak ste si spravili svoju domácu úlohu, všetky nevyhnutné prvky pre potenciálne úspešnú  investíciu – správne miesto/čas a vysoká kvalita manažmentu s projektmi, na ktorých pracujú- by mali byť realitou.

Stále majte na pamäti všetko o manažmente a o tom ako pôsobí na spoločnosť – jeho schopnosť identifikovať projekty, alebo mať projekty alebo joint venture (JV) ponúkané, schopnosť viesť projekty časovo-úsporným spôsobom, financovanie uskutočňovať pri stále vyššej a vyššej cene akcií, mať kontrolu nad štruktúrou akciového kapitálu a zosúlaďovať záujmy manažmentu a akcionárov. 

Tri zložky každého manažérskeho tímu 

Vo svete ťažobného priemyslu je faktom, že väčšina objavov je uskutočnená a) mladými ťažobnými spoločnosťami a b) skúsenými samostatnými zlatokopmi. Prečo sú títo zelenáči úspešní pri hľadaní baní? Nuž teda, tie úspešné sú spoločnosti, ktoré sa vyznajú v skúmaní pôdy a držia krok s novinkami v oblasti ťažobného priemyslu. Okrem toho sú riadené ľuďmi, ktorí sa v tomto svete pohybujú a vedia, čo obnáša. Vedia, ako získať peniaze od investorov a vedia, ako sa predať malým investorom.

Ich ruky nie sú zviazané  byrokratickým aparátom a môžu uskutočňovať dôležité rozhodnutia bez toho, aby si museli dať vypracovať šesť mesačnú štúdiu alebo potrebovali schválenie od 12 úrovní úradníčkov a potom len sedeli na zadkoch a čakali na odpoveď, zatiaľ čo niekto iný za nich zhrabne odmenu. Môžu a aj sa rozhodujú veľmi rýchlo a svoje plány uskutočňujú okamžite.

Najúspešnejšie manažérske tímy majú tri dopĺňajúce sa, ale veľmi odlišné strany. Prvou zložkou tohto tímu sú ľudia, ktorí sú schopní  identifikovať kvalitné projekty, a ktorí disponujú technickými znalosťami, ktoré im umožnia preskúmať, rozvíjať a vylepšovať tieto projekty. Ale úspešná mladá firma musí mať aj viac ako len týchto ľudí. 

Druhou stranou úspešného tímu sú ľudia, ktorí sú schopní vyjednať  projekty, ísť na zasadanie správnej rady a predať ich inštitucionálnym investorom, záujemcom a získať peniaze potrebné na akvizície, prieskum a rozvoj. 

Treťou zložkou tímu sú  ľudia so schopnosťou získať pre projekt malých investorov. 

Vedúci pracovníci spoločnosti tvoria prvú a druhú zložku, mali by byť skúsení obchodníci, geológovia, ťažobní inžinieri, právnici a účtovníci. Prezident a/alebo CEO by mali byť tvárou a hlasom spoločnosti pre verejnosť. Nemusia byť geológovia alebo inžinieri, ale musia byť šikovní podnikatelia a veľmi dobrí obchodníci, ktorí vedia vyjednať najlepšie podmienky pre akvizície a predať spoločnosť rôznym brokerským spoločnostiam, ktoré potom môžu získať potrebné financie od svojich klientov na získanie, rozvoj a snáď úspešnú implementáciu projektov spoločnosti. 

Nepomýľte sa a nemyslite si, že prvá a druhá zložka manažmentu môže vykompenzovať tretiu. Získavať si na svoju stranu skupinu brokerov a ťažobných analytikov, inštitúcie alebo skupiny bohatých jednotlivcov, vystupovanie v TV a poskytovanie rozhovorov si vyžaduje úplné iné schopnosti ako vedenie promo kampane pre malých investorov a skutočne bytť na telefóne a zhovárať sa s nimi celý deň. 

Uistite sa, že spoločnosť, o ktorú sa zaujímate má všetky tieto tri zložky. Nie je nič horšie ako investovať do začínajúcej spoločnosti so skvelým projektom, ale bez peňazí potrebných na jeho implementáciu a s trhovou kapitalizáciou, ktorá by mala byť mnohokrát vyššia ako je v dôsledku neexistujúcej alebo nekvalitnej propagácie. 

Fáza vývoja spoločnosti – riziko vs. odmena

Len vy sa môžete rozhodnúť, akú úroveň rizika ste ochotní  akceptovať a akú mieru trpezlivosti máte na čakanie, ako sa to všetko skončí.

Najväčšie pozitívum (a aj zďaleka najväčšie riziko) pochádza z nákupu mladej spoločnosti, keď je ešte len vo fáze výskumu a uskutočňuje prvotné objavy. Skvelé výsledky testovacích vrtov môžu dramaticky zvýšiť cenu akcií týchto spoločností. Avšak aj opak môže byť pravdou. Mladí výskumníci na neoranej pôde sú zďaleka najrizikovejší. Zlé výsledky testovacích vrtov môžu dať zbohom rastu cenu akcií na veľmi dlhú dobu – pokiaľ spoločnosť nenájde ďalší projekt, na ktorom by mohla pracovať. Ak chcete skúsiť svoje šťastie v prípade takejto spoločnosti, uistite sa, že má záložný projekt, na ktorom by mohla pracovať. 

Moje najobľúbenejšie mladé  spoločnosti sú vo fáze definovania zdrojov po objave. Tieto spoločnosti už niečo objavili, cena ich akcií už poklesla a ustálila sa po prvotnom objave (nikdy sa nesnažte naháňať spoločnosť, ktorej cena akcií už vyletela hore, tu sa už zarobili peniaze. Snažím sa investovať až po tom, ako vzrušenie opadlo a cena opäť poklesla) a spoločnosť musí teraz zhodnotiť, čo má a snáď sa jej podarí pripraviť odhad zdrojov zodpovedajúci smernici 43-101 (kanadská smernica klasifikácie minerálneho bohatstva identifikujúca informácie, ktoré musia byť sprístupnené verejnosti, pozn. prekl.), na ktorom bude následne stavať. V tomto štádiu je riziko značne redukované, čas čakania na objav je prakticky nulový a odmena je veľmi pekná berúc do úvahy podstatne nižšie riziko. 

V prípade producentov, ktorí  sú bližšie svojmu cieľu –tí, ktorí sú ďalej na ceste k bani – tam máte:

  • Predbežné  ekonomické hodnotenie je uskutočnené, aby sa mohli analyzovať  potenciálne ťažobné alternatívy a ekonomické parametre; ide o dôležitý míľnik v projekte tohto typu, je to prvý krok v analyzovaní možnej bane z ekonomického a technického uhla pohľadu.
  • Predbežné realizačné štúdie alebo pred-realizačné štúdie sú detailnejšie ako predbežné ekonomické hodnotenie a sú určené na rozhodnutie, či sa má alebo nemá pristúpiť k detailnej realizačnej štúdii. Sú tiež využívané na identifikáciu oblastí projektu, ktorým treba venovať viac pozornosti.
  • Realizačné štúdie definitívne rozhodnú o tom, či sa bude s projektom pokračovať alebo nie. Realizačná štúdia alebo banková realizačná štúdia poskytnú rozpočet pre projekt a budú základom pre získavanie kapitálu na založenie bane.

Myslite na to, že tieto štúdie v rôznych štádiách vývoja spoločnosti sú len rozhodnutiami o tom, či sa posunúť na ďalšiu úroveň. Žiadna z nich neznamená, že aj skutočne budete dolovať, keďže žiadna baňa neexistuje, kým všetky úrovne nie sú zavŕšené, všetky povolenia nie sú schválené a potrebné financovanie nie je zabezpečené.

Keďže tieto spoločnosti už majú za sebou podstatnú časť svojho vývoja, veľká časť odhadov ohľadom úrovne, veľkosti, nákladov a metalurgie pre nás odpadla. Uskutočnili dostatočne veľa práce, aby poskytli investorom určitú úroveň istoty, že ich projekt bude úspešne pokračovať smerom k založeniu bane. Spoločnosti, ktoré sú v neskorších fázach (tie, ktoré už pripravujú realizačnú štúdiu, žiadajú o povolenia a získavajú financie), poskytujú skvelú možnosť vstupu pre investorov – častokrát sa dostávajú do tichej fázy, keď uskutočňujú dôkladné štúdie a získavajú finančné zdroje, aby sa mohli dostať do produkcie. Cena ich akcií je v tomto období relatívne nízka a bez výkyvov, čo je pravdepodobne správny čas na to, aby ste nahromadili ich akcie, ak veríte v ich potenciál. Po tom, ako sú získané peniaze na skutočnú realizáciu projektu, investori uvidia, že sa začína ťažiť, cash flow je už za dverami a cena akcií sa začne vymykať z obvyklého obchodovaného pásma.

Následne sa musíte pozrieť  na súvahu, zvážiť ich plány do budúcnosti a zvážiť ich schopnosť naplniť ich. Pamätajte na to, že cash flow je to podstatné, ale sú schopní zvýšiť ho? Títo veľkí a dobre zabehnutí producenti predstavujú najmenšie riziko, ale aj najmenší potenciálny prínos. Avšak výnosy môžu byť stabilné a môžu vyplácať dividendy.

Záver

  • Najväčšiu časť svojho času a energie som pri mojej dôkladnej analýze strávil nasledovným:
  • analýza zhora nadol – identifikácia dominantných globálnych oblastí záujmu
  • analýza zdola nahor – identifikácia spoločností, ktoré sú vo fázach, v ktorých by ste radi investovali
  • due diligence manažmentu

Sú tieto oblasti v popredí vášho záujmu? 

Ak nie, tak by možno mali byť.

Zdroj: AheadOfTheHerd

Facebook komentár