budúcnosť ropy

Stretnutie združenia KAZENERGY o budúcnosti ropy a plynu

Svet energí  sa mení, ale čo môžeme v budúcnosti očakávať? Toto bolo jednou z hlavných tém euroázijskeho fóra s názvom KAZENERGY. Medzinárodná energetická konferencia  sa konala v kazašskej Astane. Dopyt  po rope sa radikálne zmenil v posledných  pár rokoch. Silný hospodársky rast v Ázii, bývalý Sovietsky zväz a  Blízky východ zvyšujú dopyt v týchto regiónoch,

[ Čítaj viac ]